H Πειραιώς, η αλλαγή σελίδας και το Ερρίκος Ντυνάν

Πώς η υποχώρηση του NPE ratio στο 9% και η ενίσχυση του FLCET 1 επιφέρουν αλλαγή σελίδας στην Πειραιώς. Η απαλλαγή από το άγχος της κεφαλαιακής ενίσχυσης και πώς αποτυπώθηκε στο deal Ντυνάν - Euromedica. Η σχέση ανταλλαγής και η πρόβλεψη για EBITDA 50 εκατ.

H Πειραιώς, η αλλαγή σελίδας και το Ερρίκος Ντυνάν

Ισχυρή πιστωτική επέκταση, NPE ratio 9% και Fully Loaded CET 1 άνω του 10% αναμένεται να ανακοινώσει το Α' εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης η Τράπεζα Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας ή ξεπερνώντας τους στόχους που είχαν τεθεί στο πλάνο εξυγίανσης, το συντριπτικό μέρος του οποίου έχει ήδη υλοποιηθεί.

Σύμφωνα με πρόσφατη καθοδήγηση που παρείχε η διοίκηση σε αναλυτές, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ως προς το σύνολο των χορηγήσεων υποχώρησε στις 30 Ιουνίου σε περίπου 9% (σ.σ. μετά την ταξινόμηση των τιτλοποιήσεων Sunrise III και Solar στα διαθέσιμα προς πώληση) από 12,5% το 2021. Επίδοση που επιβεβαίωσε από το βήμα της τακτικής γενικής συνέλευσης ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου.

Η τράπεζα εμφανίζει, για πρώτη φορά, μετά από τουλάχιστον μια 10ετία, μονοψήφιο NPE ratio και αυτό συνοδεύεται με αύξηση του Fully Loaded CET 1 (σ.σ. διαμορφώθηκε σε επίπεδα άνω του 10%), ξεπερνώντας τους στόχους της διοίκησης, όταν προχώρησε στην περσινή αύξηση κεφαλαίου. Κάποιοι, δε, αναλυτές εκτιμούν ότι στο τέλος του έτους ο FLCET 1 θα φθάσει στα επίπεδα του 11%.

Σύμφωνα με την ίδια καθοδήγηση, στο δεύτερο τρίμηνο, υπερδιπλασιάστηκε ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης, σε σχέση με το πρώτο. Έτσι, η πιστωτική επέκταση στο πρώτο εξάμηνο ανήλθε σε 1 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για το σύνολο του έτους 1,2 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η τράπεζα διενήργησε ως 30/6 πέντε συνθετικές τιτλοποιήσεις, μειώνοντας το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό της κατά 2 δισ. ευρώ, ενώ σχεδιάζονται άλλες δύο ως το τέλος της χρονιάς.

Τα έσοδα από προμήθειες αναμένεται να καταγράψουν, σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο κ. Μεγάλου κατά τη γενική συνέλευση, νέο ρεκόρ, ενώ η άνοδος των επιτοκίων αναμένεται να δώσει, ήδη από φέτος, ώθηση στα καθαρά έσοδα από τόκους.

Πρόκειται για αλλαγή σελίδας, που μένει να φανεί αν θα απειληθεί από την πορεία της οικονομίας μετά το 2023, ως αποτέλεσμα των συνεπειών της γεωπολιτικής κρίσης, που πυροδότησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Προς το παρόν, το μεσοπρόθεσμο πλάνο της Πειραιώς υλοποιείται επιτυχώς, επιφέροντας ήδη μια σημαντική διαφορά: οι αποφάσεις της τράπεζας δεν λαμβάνονται, πλέον, με πρωταρχικό γνώμονα την κεφαλαιακή ενίσχυση.

Το πρώτο δείγμα αποτυπώθηκε στο project Valley. Την επιχειρούμενη, δηλαδή, πώληση της Πειραιώς Real Estate Management (PREM). Στη νεότευκτη εταιρεία εισφέρεται ο κλάδος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας της Πειραιώς, μαζί με το -ολιγάριθμο- προσωπικό του. Με την επιχειρούμενη πώληση επιδιώκεται η μείωση του λειτουργικού κόστους του ομίλου.

Η πώληση της PREM αποσυνδέθηκε, προς το παρόν, από την εξέλιξη του project Terra, την πώληση, δηλαδή, χαρτοφυλακίου ανακτηθέντων ακινήτων. Δεν αποκλείεται, όμως, ο αγοραστής της Πειραιώς Real Estate Management να συνεργαστεί ως servicer με την κοινοπραξία, που θα αποκτήσει την πλειοψηφία της εταιρείας, κάτω από την οποία θα περάσει το χαρτοφυλάκιο Terra.

Το δεύτερο δείγμα αλλαγής σελίδας δόθηκε με την απόφαση συγχώνευσης των Ημιθέα (Ερρίκος Ντυνάν) και Euromedica. Απαλλαγμένη από την πίεση κεφαλαιακής ενίσχυσης η Πειραιώς αποφάσισε, αντί να επιχειρήσει τρίτη απόπειρα πώλησης του Ερρίκος Ντυνάν, αναλαμβάνοντας οικονομικό και πολιτικό ρίσκο, να προχωρήσει σε μια συμφωνία που «υπόσχεται» υπεραξίες.

Η τράπεζα κατέχει σήμερα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Ημιθέα (Ερρίκος Ντυνάν) και το 29,35% της «νέας» Euromedica, το οποίο απέκτησε στις 17 Νοεμβρίου 2021, μέσω εισφοράς εις είδος (ανταλλαγή χρέους με απόκτηση συμμετοχής), κατά την ολοκλήρωση της πολυετούς διαδικασίας εξυγίανσης.

Μετά την απορρόφηση της Euromedica από την Ημιθέα, θα κατέχει περίπου το 52% της νέας εταιρείας και θα το εισφέρει στη Strix Holdings, τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της οποίας ανέλαβε, για τουλάχιστον 10 έτη, η Strix Asset Management (75% Blantyre-25% Πειραιώς). Το 48% της «νέας» Ημιθέα θα ελέγχεται, βάσει της συμφωνηθείσας σχέσης ανταλλαγής, από τη Farallon.

Το business plan προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι το νέο σχήμα θα επιτύχει σε βάθος μερικών ετών EBITDA άνω των 50 εκατ. ευρώ από 15 εκατ. ευρώ, με τα οποία εκτιμάται ότι θα κλείσει την τρέχουσα χρήση, χάρη στις συνέργειες, οι οποίες θα προκύψουν από την καθετοποίηση του ομίλου και θα αποτυπωθούν σε αύξηση του βαθμού πληρότητας του Ερρίκος Ντυνάν.

Οι συνέργειες εκτιμάται ότι θα προκύψουν από τη διασύνδεση ενός μεγάλου νοσοκομείου στην Αθήνα με το πανελλαδικό δίκτυο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης που διαθέτει η Euromedica και τη σημαντική ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης του νέου ομίλου απέναντι στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Πρόκειται για ένα non cash deal, με δύο εν δυνάμει πωλητές, οι οποίοι επιδιώκουν να δημιουργήσουν υπεραξία, ώστε να αποεπενδυθούν σε βάθος μερικών ετών. Υπενθυμίζεται ότι η αγορά παροχής υπηρεσιών υγείας κυριαρχείται, τόσο στην Ελλάδα (CVC, Oaktree, Farallon) όσο και στην Ευρώπη, από τα private equity funds. Η απόφαση της Πειραιώς να συμπράξει με τη Farallon και να αναθέσει τη διαχείριση του νέου σχήματος σε ένα άλλο private equity fund (Blantyre) είναι αντίστοιχη με τη διεθνή τάση.

Τα βήματα εξυγίανσης και κεφαλαιακής ενίσχυσης Euromedica - Ντυνάν

Η Πειραιώς κεφαλαιοποίησε το σύνολο των απαιτήσεών της έναντι της Ημιθέα, μέσω αύξησης κεφαλαίου, ύψους 145,2 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση της Euromedica, τράπεζα και Farallon προχώρησαν σε δύο φάσεις, σε εισφορά εις είδος, ανταλλάσσοντας απαιτήσεις από δάνεια με μετοχές (ανταλλαγή χρέους με απόκτηση συμμετοχής).

Η Farallon εισέφερε απαιτήσεις ποσού 48,68 εκατ. ευρώ (κεφάλαιο 25,12 εκατ. ευρώ και τόκοι 23,55 εκατ. ευρώ), οι οποίες ενσωματώνονται στις ομολογίες 129,87 εκατ. ευρώ και 155 εκατ. ευρώ πλέον τόκων ποσού 23,55 εκατ. ευρώ, η αξία των οποίων ορίστηκε σε 6,6 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης της KSi Greece.

Η Πειραιώς εισέφερε απαιτήσεις ποσού 21,3 εκατ. ευρώ, που αποτιμήθηκαν σε 2,88 εκατ. ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε 9,3 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία διαχείρισης με την Blantyre

Η Tράπεζα Πειραιώς συνήψε, στο τέλος του 2021, συμφωνία με θυγατρικές της Blantyre Capital για τη διαχείριση από τις τελευταίες μη βασικών συμμετοχών της τράπεζας. Η τράπεζα μεταβίβασε μη κύριες συμμετοχές στη νεοϊδρυθείσα ιρλανδική Strix Holdings, τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της οποίας ανέλαβε, για τουλάχιστον 10 έτη, η Strix Asset Management, που ελέγχεται από την Blantyre, με σταθερή αμοιβή (management fee) και αμοιβές επιτυχίας (success fees).

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v