Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ομολογιακό δάνειο 33 εκατ. ευρώ από Ideal με το βλέμμα στην... Byte

Η διάρκεια του δανείου είναι τετραετής με δικαίωμα προπληρωμής χωρίς ποινή. Ελήφθη με στόχο να χρηματοδοτήσει την εξαγορά μετοχών της Byte. Ξεκίνησε η Δημόσια Πρόταση για το 100% των μετοχών.

Ομολογιακό δάνειο 33 εκατ. ευρώ από Ideal με το βλέμμα στην... Byte

Τη σύναψη ομολογιακού δανείου ανακοίνωσε η Ideal Holdings. Εχει ως στόχο να χρηματοδοτήσει την πληρωμή των επενδυτών που θα αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση που έχει κάνει για την εξαγορά της Byte. Η διάρκεια του δανείου είναι τετραετής με δικαίωμα προπληρωμής χωρίς ποινή.

Η κίνηση έγινε καθώς ξεκίνησε σήμερα η Δημόσια Πρόταση (λήγει στις 19/9/2022) για την εξαγορά του 100% των μετοχών της Byte. Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι μέχρι και την 21.9.2022.

Υπενθυμίζεται ότι εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ο Προτείνων θα ασκήσει το προβλεπόμενο δικαίωμα να εξαγοράσει τις υπόλοιπες μετοχές και θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τότε, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, πρόθεση του Προτείνοντος είναι να συνεχίσει να επιδιώκει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ανακοίνωση

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης που υπέβαλλε για την απόκτηση από την Εταιρεία του 100% των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας «BYTE COMPUTER AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΒΥΤΕ Α.Β.Ε.Ε.», η Εταιρεία αποφάσισε να εκδώσει κοινό ομολογιακό δάνειο (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3156/2003 και του Ν.4548/2018) από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. έως του ποσού των τριάντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (33.300.000 ευρώ), εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, με σκοπό την χρηματοδότηση του πληρωτέου σε μετρητά ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης καθώς και του συνολικού ποσού εκκαθάρισης τα οποία βαρύνουν την Εταιρεία υπέρ ΕΛ.Κ.Α.Τ., σχετικά με την καταχώρηση των μετοχών της ΒΥΤΕ Α.Β.Ε.Ε που θα προσφερθούν. Η διάρκεια του δανείου είναι τετραετής με δικαίωμα προπληρωμής χωρίς ποινή. Ομολογιούχος Δανειστής, Εκπρόσωπος Ομολογιούχων και Διοργανωτής ορίστηκε η ομολογιούχος δανείστρια τράπεζα Τράπεζα EUROBANK A.E.

 

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v