Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Byte: Ο Σπ. Βυζάντιος έστρωσε το δρόμο στη Δημόσια Πρόταση της Ideal

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος θα διαθέσει τις μετοχές του, που αντιστοιχούν στο 27,9% και θα παραμείνει στη θέση του. Την ίδια στάση αναμένεται να τηρήσουν τα μέλη της οικογένειας. Τι δηλώνει στο Euro2day.gr.

Byte: Ο Σπ. Βυζάντιος έστρωσε το δρόμο στη Δημόσια Πρόταση της Ideal

Στην ουσιαστική επιτυχία της Δημόσιας Πρότασης που υπέβαλε η Ideal για την απόκτηση του ελέγχου της Byte οδηγεί η αποδοχή της πρότασης από τον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εισηγμένης Σπύρο Βυζάντιο.

Αν και ο κ. Βυζάντιος ελέγχει μόνο το 27,9% θεωρείται από κύκλους της αγοράς βέβαιο ότι την πρόταση της Ideal θα αποδεχθούν τόσο τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας του, όσο και ο όμιλος της Alpha Bank με αποτέλεσμα να περάσει στα χέρια της Ideal πάνω από το 70% της Byte.

Παράλληλα η κίνηση των μεγαλύτερων μετόχων πολύ πιθανό να δώσει στίγμα και για τη στάση που θα ακολουθήσουν οι μέτοχοι μειοψηφίας με δεδομένο ότι η πρόθεση της Ideal -είτε αποκτήσει ποσοστό άνω του 90% είτε όχι- είναι να βγάλει τις μετοχές της Byte από το ΧΑ.

Ο κ. Βυζάντιος μιλώντας στο Euro2day.gr τόνισε ότι τα στελέχη της Byte θα συνεχίσουν να δουλεύουν με τον ίδιο και μεγαλύτερο ζήλο για την πρόοδο της εταιρείας εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του για το εγχείρημα της Ideal και τις προοπτικές της εταιρίας.

Τέλος ο κ. Βυζάντιος χαιρέτησε την σημαντική πρόοδο που παρατηρείται στη προώθηση των έργων πληροφορικής από το Δημόσιο και ευχήθηκε η τρέχουσα δυναμική να συνεχιστεί και στο μέλλον.

Η ανακοίνωση

Η ΒΥΤΕ CΟΜΡUΤΕR ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, και προς το σκοπό της πλήρους και έγκαιρης αξιολόγησης των πληροφοριών από το επενδυτικό κοινό ενόψει της εν εξελίξει προαιρετικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») της «Ideal Holdings Α.Ε.» (ο «Προτείνων»), ανακοινώνει ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Σπυριδογεώργης Βυζάντιος, αφού έλαβε υπόψιν το περιεχόμενο της από 17.08.2022 αιτιολογημένης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου επί της Δημόσιας Πρότασης και της συνημμένης σε αυτήν έκθεσης του χρηματοοικονομικού συμβούλου:

  1. Απεδέχθη, σήμερα 01.09.2022, την από 28.07.2022 πρόταση συνεργασίας της «Ideal Holdings Α.Ε.» για τη παραμονή του στην θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, σε περίπτωση ικανοποίησης της προϋπόθεσης ισχύος της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι απόκτησης από τον Προτείνοντα του Ελάχιστου Αριθμού Μετοχών στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με τους αυτόθι περιλαμβανόμενους όρους,
  2. Πρόκειται να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση και να προσφέρει στον Προτείνοντα τις 4.411.559 μετοχές κυριότητάς του στην Εταιρεία, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 27,893% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Στο πλαίσιο διασφάλισης της διαρκούς και ακριβούς ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση αμέσως μόλις λάβει χώρα γεγονός που χρήζει δημοσιοποίησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v