Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BriQ: Λελογισμένες επενδύσεις με στόχο χαρτοφυλάκιο 150 εκατ. ευρώ

Υψηλή απόδοση παρείχαν οι επενδύσεις της ΑΕΕΠ σε ξενοδοχεία και logistics στο α’ εξάμηνο του 2022. Οι προγραμματισμένες κινήσεις έως το 2023.

BriQ: Λελογισμένες επενδύσεις με στόχο χαρτοφυλάκιο 150 εκατ. ευρώ

Ισορροπημένη ανάπτυξη χαρτοφυλακίου σε μια εποχή αύξησης του κόστους χρήματος επιδιώκει η εισηγμένη ΑΕΕΑΠ, Briq Properties που ωστόσο διατηρεί σημαντικό περιθώριο δανειακής μόχλευσης.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου του 2022, η CEO της εταιρείας, Α. Αποστολίδου εκτίμησε πως έως το τέλος του 2023 το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο ακινήτων ενδέχεται να αυξηθεί στα 150 εκατ. ευρώ από 131 εκατ. ευρώ που τιμάται σήμερα, θέτοντας ωστόσο την παράμετρο της αβεβαιότητας λόγω επιτοκίων και αυξημένου κατασκευαστικού κόστους.

Ειδικότερα, τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου 2022 αυξήθηκαν κατά 55%, σε 4 εκατ. ευρώ από 2,6 εκατ. ευρώ αφενός λόγω της ενσωμάτωσης εσόδων από τις επενδύσεις σε logistics (+442 χιλ. ευρώ λόγω Ασπρόπυργου) και αφετέρου λόγω της μείωσης των συγκριτικών εσόδων του α’ εξαμήνου 2021 εξαιτίας των υποχρεωτικών μειώσεων ενοικίων λόγω μέτρων κατά του Covid-19 (αρνητική επίδραση 951 χιλ. ευρώ). Σημειώνεται ότι στην παραπάνω επίδοση δεν συνυπολογίζεται η θετική επίδραση από την αναπροσαρμογή της αξίας των 27 επενδυτικών ακινήτων της εταιρείας, η οποία για το α΄ εξάμηνο του 2022 ανήλθε στα 4,8 εκατ. ευρώ.

To μέσο yield της ΑΕΕΑΠ διαμορφώθηκε σε 7,7% επί της αξίας κτήσης και σε 6,6% επί της αξίας ακινήτων.
Ο δείκτης δανειακής μόχλευσης στο α’ εξάμηνο διατηρήθηκε στο επίπεδο του 27% με τη διοίκηση της εταιρείας να αναφέρει πως υπάρχει περιθώριο περαιτέρω χρηματοδότησης των επενδυτικών της σχεδίων που επικεντρώνονται σε τουριστικά ακίνητα και Logistics, υποκλάδους της αγοράς όπου εκτιμά ότι υπάρχουν ευκαιρίες.

Βασική προτεραιότητα για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 είναι η ολοκλήρωση της επέκτασης του κτιρίου logistics στον Ασπρόπυργο, που θα προσθέσει επιπλέον 4.500 τμ στην υπάρχουσα υποδομή, αλλά και η προώθηση κατασκευής δεύτερου κτιρίου αποθηκών (15.000 τμ) στην ίδια περιοχή. Σημειώνεται ότι τα logistics centers αποτελούν βασικό κορμό στο χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΑΠ με ποσοστό 62,1% (από 58,8% στο τέλος 2021) και ακολουθούν τα γραφεία (35,5%), τα ξενοδοχεία (25,5%) κ.ά.

Η κατανομή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων στις 30.06.2022 ανά κατηγορία κλάδου ακίνητης περιουσίας ήταν 48% σε κτίρια αποθήκευσης και διανομής (logistics), 28% σε κτίρια γραφείων, 20% σε ξενοδοχεία και 4% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

Επιπλέον η εταιρεία προχωρά στην ανακαίνιση ιδιόκτητου κτιρίου γραφείων στη Λεωφ. Ποσειδώνος με ορίζοντα ολοκλήρωσης της επένδυσης μέσα στο 2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v