Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Doppler: Στις 16 Νοεμβρίου η ΓΣ για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 636.000,60 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 10.610.010 ονομαστικών μετοχών από €0,10 σε €0,04 η κάθε μια, με ισόποσο συμψηφισμό των σωρευμένων λογιστικών ζημιών της.

Doppler: Στις 16 Νοεμβρίου η ΓΣ για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «DOPPLER S.A.», καλεί  καλεί τους μετόχους της εταιρείας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16/11/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στο ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου στο Δήμο Παιονίας του Νομού Κιλκίς.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 636.000,60 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 10.610.010 ονομαστικών μετοχών από €0,10 σε €0,04 η κάθε μια, με ισόποσο συμψηφισμό των σωρευμένων λογιστικών ζημιών της και με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 16/11/2022 δεν επιτευχθεί η εκ του Νόμου οριζομένη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30/11/2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:00 π.μ. και στον ίδιο τόπο.

Νεότερη πρόσκληση για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δε θα δημοσιευθεί, θέματα δε Ημερησίας Διατάξεως αυτής θα είναι εκείνα επί των οποίων δεν ελήφθησαν αποφάσεις στην αρχική συνεδρίαση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v