Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σε κερδοφόρο πορεία η Μινέρβα

Αρνητικό, όμως το κεφάλαιο κίνησης. Η εταιρεία έχει ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες, έχοντας προσκομίσει και business plan, για την μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης.

Σε κερδοφόρο πορεία η Μινέρβα

Η γνωστή εταιρεία εσωρούχων κατάφερε και το 2022 να διατηρήσει το κερδοφόρο αποτέλεσμά της, καθώς:

  • Ο κύκλος εργασιών της υποχώρησε ελαφρά από τα 17,13 στα 16,68 εκατ. ευρώ.
  • Το EBITDA αυξήθηκε από τα 2,56 στα 2,69 εκατ. ευρώ.
  • Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν από τα 592 στα 297 χιλ. ευρώ.
  • Στις 31/12/2022 τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 4,29 εκατ. και ο καθαρός δανεισμός στα 17,05 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, «το 2022 ο Όμιλος δεν επηρεάστηκε σημαντικά από τα πολεμικά γεγονότα στην Ουκρανία. Με την σταδιακή επάνοδο της αγοράς στην κανονικότητα, και με την παραδοχή ότι η γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση δεν θα επιβαρυνθεί περαιτέρω, ο Όμιλος αναμένει για το 2023 μια σταθεροποίηση σε κερδοφόρα αποτελέσματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυναμική ανάπτυξη των πωλήσεων μέσω των καταστημάτων της εταιρείας αλλά και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η θωράκιση της ρευστότητας και η επίτευξη κερδοφόρων αποτελεσμάτων αποτελούν τη βασική επιδίωξη της διοίκησης για τη χρήση 2023».

Στο τέλος του 2022 το κεφάλαιο κίνησης της Μινέρβα κατέστη αρνητικό, λόγω μετατροπής μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες (πχ δόση ποσού 10,5 εκατ. ευρώ κοινοπρακτικού δανείου που είναι πληρωτέα στις 30 Ιουνίου του 2023). Η εταιρεία έχει ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τις συνεργαζόμενες τράπεζες, έχοντας προσκομίσει και business plan κατόπιν αιτήματος τους, για την μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση του προαναφερθέντος ποσού μέσω της σύναψης νέου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου. Η διοίκηση εκτιμά ότι μέχρι την 30.6.2023 θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις αναφορικά με το νέο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v