Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέους αναπτυξιακούς στόχους ανακοίνωσε η Coca Cola HBC

Πού βάζει τον πήχη για τα έσοδα, τα περιθώρια κέρδους και την απόδοση επενδεδυμένου κεφαλαίου στο Investor Day που διοργανώνει. Ποια είναι η δέσμευση για τη διανομή μερίσματος.

Νέους αναπτυξιακούς στόχους ανακοίνωσε η Coca Cola HBC

Investor day πραγματοποιεί η Coca Cola HBC σήμερα στη Ρώμη, με στόχο να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει σημειώσει στους πέντε πυλώνες της αναπτυξιακής στρατηγικής της, οι οποίοι παραμένουν αμετάβλητοι, και πώς αυτοί τοποθετούν την εταιρεία σε υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα.

Στο πλαίσιο αυτό κατέθεσε τους νέους οικονομικούς στόχους για τη μεσοπρόθεσμη περίοδο πέραν του 2023, που, όπως σημειώνει, αντικατοπτρίζουν μια θετική προοπτική για τις κατηγορίες της αγοράς που κινείται και την προσδοκία να κερδίσει περαιτέρω μερίδιο αγοράς.

Ως αποτέλεσμα, οι στόχοι είναι:

  • Μέση ετήσια αύξηση των οργανικών εσόδων 6-7% (προηγούμενος στόχος 5-6% ετησίως)
  • Μέση ετήσια αύξηση οργανικού περιθωρίου EBIT κατά 20-40 μονάδες βάσης ετησίως
  • Κεφαλαιουχικές δαπάνες ως ποσοστό εσόδων στην περιοχή 6,5-7,5% ετησίως
  • Συνεχής εστίαση στην αύξηση της απόδοσης επενδεδυμένου κεφαλαίου - ROIC (2022: 14,1%)

Παράλληλα, επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για ένα προοδευτικό μέρισμα που αντιπροσωπεύει μια αναλογία μεταξύ 40-50% των συγκρίσιμων κερδών ανά μετοχή ετησίως. Αυτό θα υποστηριχθεί επαρκώς από την ανάπτυξη των ελεύθερων ταμειακών ροών μεσοπρόθεσμα για τη στήριξη των προτεραιοτήτων όσον αφορά την κατανομή κεφαλαίων. Ο στόχος να διατηρηθεί μια αναλογία καθαρού χρέους προς EBITDA στο εύρος 1,5 έως 2 φορές παραμένει επίσης αμετάβλητος.

Παράλληλα, ο όμιλος επιβεβαιώνει ότι θα πετύχει τους στόχους για το 2023, που περιλαμβάνουν οργανική αύξηση εσόδων πάνω από τον μέσο στόχο ανάπτυξης 5-6% και οργανική αύξηση EBIT στο ανώτατο όριο του εύρους -3% έως +3% για το έτος.

Ο Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε: «Η ανακοίνωσή μας σήμερα βασίζεται στην επιτυχή συνεχή εφαρμογή της στρατηγικής μας και στις ισχυρές επιδόσεις που έχουμε επιτύχει τα τέσσερα χρόνια από το τελευταίο investor day. Παρά τις πρόσφατες προκλήσεις της Covid, τον ισχυρό πληθωρισμό και τη σύγκρουση στην Ουκρανία, συνεχίζουμε να κάνουμε σημαντικές επενδύσεις στην επιχείρηση, για να μεταμορφώσουμε τις δυνατότητές μας και να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες ανάπτυξης».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v