Πειραιώς: Η Francesca Tondi παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς.

Πειραιώς: Η Francesca Tondi παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει την παραίτηση της κας Francesca Tondi από τη θέση του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., της Επιτροπής Ελέγχου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες συμμετέχει.

Μετά την ως άνω παραίτηση, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει πλέον ως ακολούθως:

Πρόεδρος Δ.Σ.

- Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

- Karel De Boeck του Gerard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος

Εκτελεστικά Μέλη

- Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος

- Βασίλειος Κουτεντάκης του Δημητρίου

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

- Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου

- Enrico Tommaso Cucchiani του Clemente

- David Hexter του Richard

- Σολομών Μπεράχας του Αλβέρτου

- Andrew Panzures του Deones

- Anne Weatherston του John

Μη Εκτελεστικά Μέλη

- Αλέξανδρος Βλαδές του Ζήση

- Περικλής Δοντάς του Νικολάου, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ν. 3864/2010

Η Εταιρεία θα προχωρήσει σε νέα ανακοίνωση αμέσως μετά την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και την τυχόν αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v