Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επ. Ανταγωνισμού: Πράσινο φως στο deal Premia-ΤΕΜΕΣ για τους αμπελώνες στο Costa Navarino

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η δημιουργία της κοινής εταιρείας δεν θα μεταβάλει τις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά που δραστηριοποιούνται.

Επ. Ανταγωνισμού: Πράσινο φως στο deal Premia-ΤΕΜΕΣ για τους αμπελώνες στο Costa Navarino

Στην έγκριση της κοινής επένδυσης ΤΕΜΕΣ με την Premia Properties στο Costa Navarino προχώρησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε συνεδρίασή της σε Τμήμα, η οποία έλαβε χώρα την 1η Μαΐου 2024, αποφάσισε ομόφωνα (Απόφαση 847/2024) την έγκριση των γνωστοποιηθεισών συγκεντρώσεων, οι οποίες αφορούν α) στη δημιουργία κοινής επιχείρησης (Κοινή Εταιρεία), μέσω της απόκτησης κοινού ελέγχου, από τις εταιρείες με τις επωνυμίες «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) στη μεταβολή του ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από αποκλειστικό σε κοινό από τις εταιρείες με τις επωνυμίες «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως μία ενιαία συγκέντρωση, η οποία, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι ανώνυμη εταιρεία συμμετοχών και επενδύσεων, η οποία δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της, μεταξύ άλλων, στην οινοποιία και στην αγορά των μη αλκοολούχων ποτών.

Η εταιρεία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δραστηριοποιείται κυρίως στον ξενοδοχειακό τομέα.

Η εταιρεία PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ δραστηριοποιείται στην ευρύτερη αγορά ακινήτων, ιδίως στη διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 Ν. 2778/1999, στην εκμετάλλευση, επενδυτική αγοραπωλησία, διαχείριση και ανάπτυξη αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων ακινήτων και έργων.

Η εταιρεία ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ δραστηριοποιείται επί του παρόντος στην παραγωγή οινοποιήσιμων σταφυλιών και στην εμπορία εμφιαλωμένων οίνων με τα σήματά της ενώ η Κοινή Εταιρεία θα δραστηριοποιείται στην παραγωγή οινοποιήσιμων σταφυλιών, στην παραγωγή και εμπορία εμφιαλωμένων οίνων και στη (μελλοντική) λειτουργία οινοποιείου, συμπεριλαμβανομένου χώρου εστίασης που θα λειτουργήσει εντός αυτού.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο αξιολόγησης της εν λόγω συναλλαγής εξέτασε τον αλληλένδετο χαρακτήρα των συναλλαγών, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν ως χωριστές συναλλαγές, τη φύση του αποκτώμενου ελέγχου και τη λειτουργική αυτονομία της Κοινής Εταιρείας. Περαιτέρω η Επιτροπή Ανταγωνισμού αξιολόγησε τις σχετικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις (περιλαμβανομένης της αγοράς καλλιέργειας / παραγωγής σταφυλιού προς οινοποίηση και της αγοράς διανομής και εμπορίας εμφιαλωμένου οίνου) και έκρινε ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού δεν θα μεταβληθούν ως αποτέλεσμα της υπό κρίση συναλλαγής ούτε σε οριζόντιο, ούτε σε κάθετο επίπεδο και ότι η εξετασθείσα συγκέντρωση δεν αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στη δομή των σχετικών αγορών και κατά συνέπεια δεν θα επηρεάσει το επίπεδο ανταγωνισμού ή θα οδηγήσει σε περιορισμό του σε αυτές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v