Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Trust: Άνοδος στα κύρια μεγέθη του α' τετραμήνου

Η Διοίκηση εκτιμά ότι ο ενάρετος κύκλος της ελληνικής οικονομίας δεν έχει κλείσει και θεωρεί ότι οι συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό των τελευταίων ετών δύνανται να συνεισφέρουν θετικά και το 2024

Alpha Trust: Άνοδος στα κύρια μεγέθη του α τετραμήνου

Την Τρίτη 28 Μαΐου 2024 η ALPHA TRUST HOLDINGS παρουσίασε τα οικονομικά μεγέθη του 2023 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Η παρουσίαση έλαβε χώρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών στο πλαίσιο της Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας αναφέρθηκαν στην γενικότερη εικόνα των αγορών και των συνθηκών που συνέβαλαν στην αυξημένη κερδοφορία του Ομίλου. Κατά το έτος 2023 η ALPHA TRUST HOLDINGS παρουσίασε αύξηση σε όλα τα Βασικά Μεγέθη. O κύκλος εργασιών για τη χρήση 2023 ανήλθε σε € 8,47 εκ. έναντι € 7,03 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,48%. Τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών, φόρων και αποσβέσεων για τη χρήση 2023 ανήλθαν σε € 2,15 εκ. έναντι € 1,15 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 86,02%. Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τη χρήση 2023 ανήλθαν σε € 1,34 εκ. έναντι € 0,51 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 161,55%.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι ο ενάρετος κύκλος της ελληνικής οικονομίας δεν έχει κλείσει και θεωρεί ότι οι συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό των τελευταίων ετών δύνανται να συνεισφέρουν θετικά και το 2024. Κατά το πρώτο τετράμηνο παρατηρήθηκε άνοδος στα κύρια μεγέθη. Σκοπός είναι η διεύρυνση των αντικειμένων και η διατήρηση ή βελτίωση της μερισματικής απόδοσης στους μετόχους.

Η Εταιρεία διερευνά, όπως πάντα, οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο που θα αυξήσει την αξία στους μετόχους, τους πελάτες, το προσωπικό και την ευρύτερη κοινωνία.

Για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, το υλικό της παρουσίασης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://atrust.gr).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v