Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Πτώση σε κέρδη, τζίρο ομίλου το 2002

Μείωση κατά 57,4% σημείωσαν τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη της Bογιατζόγλου Systems για το 2002, διαμορφούμενα στα 696 χιλ. ευρώ, ενώ πτώση 4,83% σημείωσε και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, διαμορφούμενος στα 19,4 εκατ. ευρώ.

Βογιατζόγλου: Πτώση σε κέρδη, τζίρο ομίλου το 2002
Μείωση κατά 57,4% σημείωσαν τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη της Bογιατζόγλου Systems για το 2002, διαμορφούμενα στα 696 χιλ. ευρώ, έναντι 1,63 εκατ. ευρώ το 2001.

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρίας, η εμφανιζόμενη μείωση οφείλεται κυρίως:

1. Στην αύξηση κατά 12% των λειτουργικών εξόδων λόγω των επενδύσεων σε στελεχιακό ανθρώπινο δυναμικό και σε πάγια στοιχεία που έχουν σαν στόχο τη διεύρυνση των μεριδίων της εταιρείας σε όλους τους κλάδους της αγοράς που δραστηριοποιείται.

2. Στα μη επαναλαμβανόμενα ”άλλα έσοδα της εταιρείας” που αφορούν ενοίκια που εισέπραττε η εταιρεία από μίσθωση ακινήτου στα Οινόφυτα Βοιωτίας, το οποίο ήδη η εταιρεία επεκτείνει και επισκευάζει για ίδια χρήση βάσει του επενδυτικού προγράμματος της.

3. Το υπό εκτέλεση επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, το οποίο θα της επιτρέψει να πραγματοποιήσει τους εμπορικούς της στόχους και το οποίο ολοκληρώνεται περί το έτους 2003 οπότε και θα τεθεί σε λειτουργική εκμετάλλευση.

4. Την υστέρηση σε ενιαία βάση δραστηριοτήτων κατά 5% του Κύκλου Εργασιών της εταιρείας σε σχέση με το αντίστοιχο έτος 2001 και τη αναλογική μείωση του Μικτού Κέρδους.

Εξάλλου, υποχώρηση 4,83% σημείωσε και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, διαμορφούμενος στα 19,4 εκατ. ευρώ, έναντι 20,4 εκατ. ευρώ το 2001.

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται σε 4.485.770 ευρώ για το α’ τρίμηνο, σε 4.289.804 ευρώ για το β’ τρίμηνο σε 4.183.024 ευρώ για το γ’ τρίμηνο και σε 6.527.084 ευρώ για το δ’ τρίμηνο 2002.

Ανά κλάδο δραστηριοτήτων αυξήθηκαν κατά 8% οι πωλήσεις του κλάδου Εμπορίας και διανομής τεχνικών ροϊόντων (υλικά επιπλοποιίας, υλικά ιδιοκατασκευών, είδη προβολής εμπορευμάτων και προώθησης πωλήσεων), ενώ μειώθηκαν κατά 17% οι πωλήσεις του κλάδου των Εργων (ολοκληρωμένες λύσεις εξοπλισμού καταστημάτων και αποθηκών) λόγω της μετάθεσης προγραμματισμένων έργων της εταιρείας στο επόμενο έτος.

Εξάλλου, αύξηση των πωλήσεων της κατά 38% εμφανίζει η θυγατρική εταιρεία Voyatzoglou Systems Romania SRL (694.711 ευρώ έναντι 502.214 ευρώ το αντίστοιχο 12μηνο 2001).

Ο Συντελεστής Μικτής Κερδοφορίας βελτιώθηκε κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες από 34% το 2001 σε 35,4% το 2002. Η βελτίωση αυτή προήλθε από την εφαρμογή της νέας εμπορικής και τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας κατά την χρήση 2002.

Βελτιωμένοι εμφανίζονται το 2002 συγκριτικά με το 2001 ο Δείκτης Ξένων προς Ιδία Κεφάλαια (σε 0,39 2002 από 0,53 2001), ο Δείκτης Συνολικών Τραπεζικών Υποχρεώσεων προς Ιδία κεφάλαια (από 0,25 2001 σε 0,14 2002) και η Γενική Ρευστότητα της εταιρείας (από 2,1 2001 σε 2,4 2002) που οφείλεται στην βελτίωση της πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας προς τους πελάτες της, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρίας.

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών εξόδων και Αποσβέσεων (EBITDA) της Βογιατζόγλου Systems για το 2002 ανήλθαν σε 1.626 χιλ. ευρώ, έναντι 2.405 χιλ. ευρώ το 2001.

Στόχος της Βογιατζόγλου Systems, αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρίας, είναι η βελτίωση του περιθωρίου κέρδους όλων των Business Unit και παράλληλα η μεγιστοποίηση και η βελτίωση των πωλήσεων.

Σε τούτο θα συντελέσει, συνεχίζει η ανακοίνωση της εταιρίας, η αποπεράτωση στο τέλος του 2003, το νέο υπερσύγχρονο κέντρο διανομών στα Οινόφυτα Βοιωτίας, που θα συνδυασθεί με τη λειτουργία του νέου Business Unit με πωλήσεις Business-to-Business.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v