Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Mείωση στα κέρδη προ φόρων 2001

Μείωση στα κέρδη προ φόρων παρουσίασε η εταιρία Βογιατζόγλου Systems για τη χρήση του 2001, στοιχείο που αποδίδεται κυρίως στα έκτακτα και ανόργανα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα του προηγούμενου έτους.

Tα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2001, ανακοίνωσε η Βογιατζόγλου Systems ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία εξαρτημάτων επιπλοποιίας, ειδών εξοπλισμού καταστημάτων-αποθηκών, προϊόντων για ιδιοκατασκευές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις εξοπλισμού καταστημάτων και αποθηκών στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 20.473.774 ευρώ(6.976 εκ. δρχ.) έναντι 20.320.793 ευρώ(6.924 εκ. δρχ.) το 2000.

Tα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (Κέρδη) της εταιρίας ανήλθαν σε 1.775.868 ευρώ (605 εκ. δρχ.) έναντι 2.215.798 ευρώ(755 εκ. δρχ.) το 2000 παρουσιάζοντας μείωση 20% λόγω της αύξησης των λειτουργικών εξόδων της από τις επενδύσεις σε στελεχιακό ανθρώπινο δυναμικό και σε πάγια στοιχεία. Το υπό εκτέλεση επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας ολοκληρώνεται στο α’ εξάμηνο του 2002 και ως εκ τούτου δεν έχει τεθεί σε λειτουργική διαδικασία.

Tα καθαρά αποτελέσματα περιόδου (Κέρδη προ φόρων) της εταιρίας ανήλθαν σε 1.637.425 ευρώ (558 εκ. δρχ.) έναντι 2.332.564 ευρώ(795 εκ. δρχ.) το 2000. Η μείωση των κερδών οφείλεται κυρίως στα έκτακτα και ανόργανα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα του προηγούμενου χρόνου αλλά και στην γενικότερη οικονομική ύφεση που αναπόφευκτα επηρεάζει τα αποτελέσματα της εταιρείας.

Τέλος, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, επισημαίνεται ότι διέθεσε για την υλοποίηση των επενδύσεων της 2.092.187 ευρώ (713 εκ. δρχ.) καλύπτοντας, κατά 90% την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων και κατά 83% το Επενδυτικό της Πρόγραμμα όπως αυτό τροποποιημένο με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων υλοποιείται.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v