Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ

Με τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης αναμένει η διοίκηση της Φίλλιπος Νάκας να κινηθούν τα αποτελέσματα το β’ εξάμηνο της χρήσης, σύμφωνα με τη παρουσίαση της στο ΣΜΕΧΑ, ενώ στα άμεσα σχέδια είναι η μεταφορά σε νέο ιδιόκτητο κτίριο και η ανάπτυξη του e-commerce.

Νάκας: Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ
Την πορεία της εταιρίας, καθώς και τις εκτιμήσεις για την πορεία της στο β’ εξάμηνο της χρήσης που ξεκινά από 1/1/2003 έως 31/6/2003 παρουσίασε σήμερα η διοίκηση της Φίλιππος Νάκας ΑΒΕΕΤΕ προς τους εκπροσώπους των χρηματιστηριακών εταιριών, στα πλαίσια παρουσιάσεων του ΣΜΕΧΑ.

Σύγκεκριμένα, ο πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Φ. Νάκας παρουσίασε το εύρος των δραστηριοτήτων, τις κατευθύνσεις και τις προοπτικές της εταιρίας.

Τονίστηκε στην παρουσίαση, ότι η Φίλιππος Νάκας είναι μια από τις παλαιότερες επιχειρήσεις με ιστορία άνω των πενήντα (50) ετών και αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία αναφορικά με τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία της.

Βασικό αντικείμενο των εργασιών της αποτελεί η εισαγωγή και η εμπορία α) μουσικών οργάνων, β) στερεοφωνικών και συσκευών οικιακού κινηματογράφου, γ) επαγγελματικών συστημάτων ήχου και εικόνας, δ) προϊόντων πολυμέσων και ψηφιακών εφαρμογών, ε) μουσικών βιβλίων, ενώ παράλληλα αποτελεί τον κορυφαίο εκδοτικό οίκο μουσικών βιβλίων στη χώρα μας. Παράλληλα έχει αναπτύξει έντονη εκπαιδευτική δραστηριότητα προσφέροντας μέσω του Ωδείου Φίλιππος Νάκας ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου σπουδές.

Το δίκτυο της εταιρίας, στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, αποτελείται από 36 ίδια καταστήματα, 27 καταστήματα που λειτουργούν με το σύστημα δικαιόχρησης (franchise) και 63 συνεργαζόμενους μεταπωλητές (dealers), που βρίσκονται στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Σήμερα κατέχει την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά μουσικών οργάνων με μερίδιο αγοράς το οποίο ανέρχεται σε 48%.

Σύμφωνα με την παρουσίαση, εκτός από την εταιρία Φίλιππος Νάκας στην Ελλάδα δεν υπάρχουν άλλες αλυσίδες μουσικών οργάνων και το όνομα της έχει άρρηκτα συνδεθεί στην Ελλάδα με την έννοια της μουσικής ενασχόλησης.

Αυτό οφείλεται σε τέσσερις κύριους λόγους. Ο πρώτος είναι οι πολυετείς συνεργασίες που διατηρεί η εταιρία με τους προμηθευτές της, οι οποίες φθάνουν έως τα 37 έτη. Ο δεύτερος είναι η υψηλή αναγνωρισιμότητα που απολαμβάνει η εταιρία λόγω κάποιων χαρακτηριστικών, όπως η εμφάνιση των καταστημάτων και του προσωπικού της, καθώς και η μουσική εκπαίδευση που παρέχεται μέσω των ωδείων της. Ο τρίτος είναι ο άρτιος μηχανισμός διάθεσης προϊόντων που στηρίζεται στο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, και στο εύρος και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της και τέλος οφείλεται στην συνεχή φροντίδα της εταιρίας για την κάλυψη όλων των τομέων φυσικού ενδιαφέροντος των φίλων της μουσικής, όπως τα οπτικοακουστικά μέσα, η επεξεργασία μουσικής μέσω Η/Υ, κλπ.

Όπως τόνισε ο κ. Κωνσταντίνος Νάκας στόχος της Διοίκησης της εταιρείας είναι η συνεχής ανάπτυξη της ανάλογα με τις τάσεις της εποχής.

Επισημάνθηκε, ότι σκοπεύει να επεκταθεί περισσότερο στην αγορά του επαγγελματικού φωτισμού για χώρους αναψυχής, πολυχώρους κλπ., να αναλάβει νέες αντιπροσωπείες στο χώρο του επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, να αναπτύξει το περισσότερο το e-commerce μέσω του πλήρως ενημερωμένου ηλεκτρονικού καταστήματος της και τέλος να επεκτείνει το κεντρικό κτίριο του Ωδείου σε κτίριο της οδού Ιπποκράτους 41 με στόχο την αύξηση των σπουδαστών κατά 10% την περίοδο 2003 – 2004.

Στα άμεσα σχέδια της Φίλιππος Νάκας είναι η μεταφορά των εγκαταστάσεων της σε νέο ιδιόκτητο κτίριο στην Παιανία το καλοκαίρι της παρούσας χρονιάς

Τέλος, όσον αφορά τα αποτελέσματα της στο πρώτο εξάμηνο η εταιρία παρουσίασε αύξηση κερδών σε ποσοστό 44% και οι πωλήσεις ανήλθαν στα ίδια επίπεδα με αυτές του αντιστοίχου εξαμήνου του προηγούμενου έτους.

Η Διοίκηση της εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων και της κερδοφορίας της κατά το δεύτερο εξάμηνο παραμένει ο ίδιος και συνεπώς και τα αποτελέσματα του δευτέρου εξαμήνου θα κινηθούν στα ανάλογα επίπεδα με αυτά του πρώτου εξαμήνου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v