Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Οι επενδύσεις και προοπτικές του 2008

Νέες επενδύσεις για ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας και εμπλουτισμό και αναβάθμιση της προϊοντικής γκάμας καθώς και για διεύρυνση του εμπορικού δικτύου της, προγραμματίζει για φέτος η Flexopack.

Flexopack: Οι επενδύσεις και προοπτικές του 2008
Νέες επενδύσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας και τον εμπλουτισμό και αναβάθμιση της προιοντικής της γκάμας καθώς και για την διεύρυνση του εμπορικού της δικτύου προγραμματίζει για την τρέχουσα χρήση η Flexopack με στόχο την περαιτέρω διείσδυση των προϊόντων της στις αγορές του εξωτερικού.

Η εισηγμένη βιομηχανία παραγωγής προϊόντων συσκευασίας προωθεί την εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής ώστε να αυξηθεί η παραγωγική της δυναμικότητα και να παράξει νέα ή αναβαθμισμένης ποιότητας προϊόντα. Ταυτόχρονα προγραμματίζονται κινήσεις βελτίωσης και αναδιάρθρωσης των συμμετοχών και του εν γένει χαρτοφυλακίου της εταιρείας .

Αναφορικά με τις προοπτικές της φετινής χρήσης οι εκτιμήσεις της διοίκησης είναι θετικές με την προϋπόθεση ότι θα διαφοροποιηθούν θετικά και σχετικά γρήγορα, οι κρατούσες συνθήκες στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.

Οι συνθήκες διεθνούς αστάθειας (ισοτιμία ευρώ-δολαρίου ΗΠΑ, υψηλές τιμές πετρελαίου, πιθανότητα ύφεσης στις ΗΠΑ και επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας στην Ευρώπη) επηρεάζουν τις εξαγωγές της Flexopack.

Ταυτόχρονα, οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις στον ΟΛΠ και ΟΛΘ εξακολουθούν να δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στην παραλαβή των πρώτων υλών και στη διακίνηση των εξαγομένων προϊόντων της εταιρίας, με άμεσο επακόλουθο αφενός μεν την δυσκολία ομαλού προγραμματισμού της παραγωγικής διαδικασίας και της παρακολούθησης της λειτουργίας των πωλήσεων, αφετέρου δε την αύξηση του κόστους διάθεσης των πωληθέντων .

Η Flexopack εμπλούτισε πέρσι τα προϊόντα της και κυρίως αυτά που απευθύνονται στην διεθνή αγορά. Ειδικότερα αναπτύχθηκαν εξειδικευμένες εφαρμογές, κυρίως όσον αφορά στα High Barrier Shrink Bags, προϊόντα εξαιρετικά υψηλής τεχνολογίας, που παράγονται εκτός από την εταιρεία μας, από συγκεκριμένες εταιρείες μόνο στο εξωτερικό. Τα high barrier shrink bags χρησιμοποιούνται για την συσκευασία νωπού κρέατος, κρεατοσκευασμάτων, πουλερικών, τυριών και κατεψυγμένων προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια της περσινής χρήσης, πραγματοποιήθηκαν νέες παραγωγικές επενδύσεις ύψους 7,458 εκατ. ευρώ που αφορούν κυρίως στην αγορά , εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Τα νέα προϊόντα και η ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας βοήθησαν στην περαιτέρω ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού της Flexopack.

Σημειώνεται ότι η Flexopack έκλεισε το 2007 με αύξηση πωλήσεων και EBITDA κατά 13% σε ενοποιημένο επίπεδο, σε σχέση με το 2006, με τα καθαρά μετά φόρων κέρδη του όμως να αυξάνονται μόλις κατά 2,10% και να διαμορφώνονται στα 3,06 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα οι πωλήσεις σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν στα 44,2 εκατ. ευρώ στο σύνολο της χρήσης 2007 έναντι 39,15 εκατ. ευρώ το 2006 καταγράφοντας άνοδο κατά 13,04% . Το μικτό περιθώριο ως ποσοστό επί των πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 19,4% έναντι 20, 5% το 2006 . Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν στα 7,5 εκατ. ευρώ έναντι 6,67 εκατ. ευρώ το 2006 καταγράφοντας άνοδο κατά 13,24% οι αυξημένοι όμως τόκοι είχαν ως αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων να διαμορφωθούν στα ίδια επίπεδα με τα αντίστοιχα περσινά ( 4,05 εκατ. ευρώ).

Τα μετά φόρων ανήλθαν στα 3,06 εκατ. ευρώ από 3 εκατ. ευρώ το 2006 χάρη στο χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή.

Και κατά την περσινή χρονιά οι επιδόσεις της μητρικής ήταν υψηλότερες από αυτές του ομίλου. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 40,2 εκατ. ευρώ έναντι 35,4 εκατ. ευρώ το 2006 καταγράφοντας άνοδο κατά 13,55% . Τα EBITDA ανήλθαν στα 7,05 εκατ. ευρώ και τα μετά φόρων στα 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 3,14 εκατ. ευρώ πέρσι.

Η αύξηση των πωλήσεων επήλθε από την περαιτέρω εξαγωγική διείσδυση. Oι εξαγωγές της Flexopack ανήλθαν πέρσι σε 23,461 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 15,38% σε σχέση με το 2006 και αντιπροσωπεύοντας την 31/12/2007 ποσοστό 58,26% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας. H εταιρεία πραγματοποιεί εξαγωγές σε 36 χώρες σε Ευρώπη, Β. Αμερική, Ωκεανία και Άπω Ανατολή

Η διοίκηση της εταιρείας προτίθεται να εισηγηθεί στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 656.321,34 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσό 0,056 ευρώ ανά μετοχή, ποσό ίδιο με το μέρισμα που διανεμήθηκε για την χρήση 2006.


Χρ. Κ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v