Κυριακούλης: Θετικά μεγέθη στο α’ τρίμηνο του 2003

Αύξηση μεγεθών σε μητρική και όμιλο για τη Κυριακούλης Ναυτιλιακή το α’ τρίμηνο του 2003. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου για πρώτη φορά φέτος παρουσιάζουν κέρδη. Μέρισμα 0,049 ευρώ.

Κυριακούλης: Θετικά μεγέθη στο α’ τρίμηνο του 2003
Αύξηση 8,62% σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας Κυριακούλης το α΄τρίμηνο του 2003 και ανήλθαν σε 127.846,02 ευρώ από 117.698,19 ευρώ το ίδιο τρίμηνο του 2002. Ο κύκλος εργασιών εμφάνισε αύξηση κατά 4,65% και ανήλθε σε 866.903,25 ευρώ από 828.369,22 ευρώ το 2002.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου Κυριακούλης στο πρώτο τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 4.313.256,82 ευρώ, ενώ το ίδιο διάστημα πέρυσι είχε φθάσει σε 2.728.403,05 ευρώ. Τα κέρδη του ομίλου στο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 34.478,13 ευρώ έναντι ζημιών 88.240,70 την αντίστοιχη περίοδο του 2002.

Οπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, στο πρώτο τρίμηνο του 2003, διάστημα κατά το οποίο η τουριστική δραστηριότητα είναι περιορισμένη και σημειώθηκαν ιδιαίτερα δυσμενή για τον κλάδο γεγονότα (πόλεμος στο Ιράκ, οικονομική δυσπραγία κ.ά.), η εταιρία παρουσιάζει αύξηση στην κερδοφορία της σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά στο πρώτο τρίμηνο του έτους παρουσίασε κέρδη και ο όμιλος Κυριακούλης. Οι προβλέψεις της διοίκησης είναι ότι και στο σύνολο της οικονομικής χρήσης 2003 η εταιρία θα παρουσιάσει αύξηση της κερδοφορίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της Κυριακούλης θα προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας τη διανομή μερίσματος 0,049 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο είναι αισθητά αυξημένο σε σχέση με το μέρισμα που είχε διανεμηθεί πέρυσι.

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέταξε πρόσφατα την Κυριακούλης μεταξύ των 36 επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των ποιοτικών δράσεων.

Ειδικότερα, η Κυριακούλης αποτελεί μία από τις 7 εταιρίες που συμπεριέλαβε το Χρηματιστήριο Αθηνών το 2003 στον συγκεκριμένο πίνακα, αφού ικανοποιεί όλα τα κριτήρια που είχαν τεθεί, όπως η διαφάνεια και η επικοινωνία των εταιριών με τους επενδυτές, η εταιρική διακυβέρνηση, η διατήρηση ποσοστού ελεύθερης διασποράς κ.ά.

Τέλος, σημειώνεται ότι πρόσφατα πραγματοποιήθηκε από τη διοίκηση της Κυριακούλης παρουσίαση της εταιρίας στο ευρύ επενδυτικό κοινό, στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου εκθέσεων MONEY SHOW στην Αίγλη Ζαππείου.

Αντικείμενο της παρουσίασης αποτέλεσαν οι δραστηριότητες, τα οικονομικά μεγέθη και τα υπό εξέλιξη επενδυτικά σχέδια του ομίλου. Η παρουσίαση αυτή εντάσσεται σε μία σειρά παρουσιάσεων που έχει προγραμματιστεί από την εταιρεία, με στόχο την έγκυρη και ισότιμη ενημέρωση των επενδυτών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v