Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας: Αύξηση 17,56% στα κέρδη ομίλου 2007

Αύξηση 17,56% στον όμιλο και 10,3% στη μητρική παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της Κλουκίνας - Λάππας στη χρήση του 2007, σε σχέση με το 2006.

Κλουκίνας: Αύξηση 17,56% στα κέρδη ομίλου 2007
Αύξηση 17,56% στον όμιλο και 10,3% στη μητρική παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της Κλουκίνας - Λάππας στη χρήση του 2007, σε σχέση με το 2006.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 64,003 εκατ. ευρώ από 56,683 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,9%.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 15,691 εκατ. ευρώ έναντι 13,347 εκατ. ευρώ του 2006, αυξημένα κατά 17,56%.

Tα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 10.370.948 ευρώ έναντι 7.082.564 ευρώ του εννιαμήνου 2006 αυξημένα κατά 46,43%.

Σε επίπεδο μητρικής, τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 14,151 εκατ. ευρώ από 12,828 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,3%.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 54,284 εκατ. ευρώ από 51,374 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,66%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v