Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο 6,075% αύξησε τη συμμετοχή η Eurobank στο ΤΤ

Η Eurobank γνωστοποίησε ότι στις 28 Μαρτίου 2008, επήλθε μεταβολή του ποσοστού της στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και πλέον το ποσοστό συμμετοχής της ανήλθε σε 6,075%.

Στο 6,075% αύξησε τη συμμετοχή η Eurobank στο ΤΤ
Η Eurobank γνωστοποίησε ότι στις 28 Μαρτίου 2008, επήλθε μεταβολή του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου και του ποσοστού συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και πλέον κατέχει 8.641.301 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 142.232.982, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε 6,075%.

Το ανωτέρω ποσοστό συμμετοχής αναλύεται σε:

α) Αμεση συμμετοχή 5,5746% ήτοι 7.928.901 μετοχές με δικαίωμα ψήφου.
 
β) Έμμεση συμμετοχή 0,1406% ήτοι 200.000 μετοχές με δικαίωμα ψήφου για τις οποίες η Εταιρεία έχει συνάψει συμβόλαιο δανεισμού και επαναγοράς ειδικού τύπου στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ.
 
γ) Έμμεση συμμετοχή 0,3602% ήτοι 512.400 μετοχές με δικαίωμα ψήφου τις οποίες η Εταιρεία απέκτησε μέσω ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v