Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Μέρισμα 0,05 ευρώ για το 2002

Μέρισμα 0,05 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε για τη χρήση του 2002 η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Βογιατζόγλου, ενώ παράλληλα ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης για το ίδιο έτος.

Βογιατζόγλου: Μέρισμα 0,05 ευρώ για το 2002
Με απαρτία 84,72% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Βογιατζόγλου, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στις 30/06, ενέκρινε χωρίς οποιαδήποτε μεταβολή ή παρατήρηση, τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2002 (1.1.2002-31.12.2002).

Παράλληλα, απήλλαξε τα μέλη του δ.σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως και εξέλεξε ελεγκτές για την χρήση 2003 τους κ.κ. Δήμο Πιτέλη (τακτικό) και Ευστάθιο Μπανίλα (αναπληρωματικό).

Επιπλέον, αποφάσισε και ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή, σε όσους ήταν μέτοχοι της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ στις 30/06.

Το μέρισμα θα πληρωθεί εντός της νομίμου προθεσμίας με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρίας που θα δημοσιευθεί στον Τύπο. Από την 1/7/2003 ημέρα Τρίτη, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ χωρίς το δικαίωμα επί του μερίσματος.

Παράλληλα, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Βογιατζόγλου αποφάσισε και ενέκρινε την παροχή αμοιβών σε ορισμένα εκ των μελών του δ.σ. και την παροχή χρηματικών επιβραβεύσεων (bonus) στο προσωπικό της εταιρίας.

Ακόμη, νέα μέλη του ΔΣ ορίστηκαν οι Νικόλαος Βογιατζόγλου, Ανδρέας Τσέπερης και Ματθαίος Μανσόλας (εκτελεστικά μέλη), οι Σπυρίδων Σουρλάς και Γεώργιος Μπακάκος (μη εκτελεστικά μέλη), καθώς και οι Παύλος Εμμανουήλ και Αναστασία Λουκοπούλου Βάου ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Εξάλλου ενέκρινε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρίας που συντάχθηκε σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ ανακάλεσε την από 19.11.2001 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης για την άσκηση του δικαιώματος προαιρέσεως, το οποίο δικαίωμα δεν έχει ασκηθεί μέχρι σήμερα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v