Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Μείωση 16,46% στα κέρδη τριμήνου

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) της  Flexopack για το α' τρίμηνο του 2008 ανήλθαν σε 0,802 εκατ. ευρώ, έναντι 0,960 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 16,46%

Flexopack: Μείωση 16,46% στα κέρδη τριμήνου
Μικρή αύξηση τζίρου και παράλληλα μείωση κερδοφορίας, τόσο σε ενοποιημένη βάση όσο και εταιρικό επίπεδο παρουσίασε στο Α Τρίμηνο του 2008 η Flexopack με βάση τις σχετικές δημοσιευθείσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.

Ειδικότερα σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 11,023 εκατ. ευρώ, έναντι 10,768 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,37%.
 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,847 εκατ. ευρώ, έναντι 1,903 εκατ. ευρώ το Α τρίμηνο του 2007, μειωμένα κατά 2,94%. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 1,044 εκατ. ευρώ, έναντι 1,200 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2007, παρουσιάζοντας μείωση 13,00%.

Στο ίδιο διάστημα τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε 0,802 εκατ. ευρώ, έναντι 0,960 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 16,46%.

Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών το Α τρίμηνο του 2008 ανήλθε σε 10,030 εκατ. ευρώ, έναντι 9,910 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 1,21%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,761 εκατ. ευρώ, έναντι 1,822 εκατ. ευρώ που ήταν το τρίμηνο του 2007, εμφανίζοντας μείωση 3,35%.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 1,151 εκατ. ευρώ, έναντι 1,278 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,94%. Τέλος τα κέρδη μετά φόρων (EAT) εμφάνισαν μείωση της τάξεως του 14,36%, και ανήλθαν σε 0,859 εκατ. ευρώ, έναντι 1,003 εκατ. ευρώ που ήταν το Α τρίμηνο του 2007.

Οι βασικοί παράγοντες που επέδρασαν στη μείωση της κερδοφορίας ήταν,  η άνοδος του ευρώ έναντι του δολαρίου, η περιορισμένη δυνατότητα εξυπηρετήσεως των διεθνών πελατών της εταιρείας λόγω των προβλημάτων στα λιμάνια και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου.

Οι εξαγωγές της εταιρείας κινήθηκαν εκ νέου ανοδικά και διαμορφώθηκαν στα 6,128 εκατ. ευρώ για το Α τρίμηνο του 2008, από 5,506 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 61,10% του συνολικού κύκλου εργασιών

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v