Έλτον: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ

Τη διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2007 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Ετήσια Τακτική Συνέλευση της Έλτον. Στις 3/7 η αποκοπή του δικαιώματος. Η έναρξη διανομής στις 11/7.  

Έλτον: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ
Τη διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2007 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Ετήσια Τακτική Συνέλευση της Έλτον.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 2/7/2008. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 3/7/2008 από την οποίαν οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος χρήσης 2007. Ημερομηνία έναρξης διανομής του μερίσματος ορίστηκε η 11/7/2008. 

Παράλληλα, εγκρίθηκε η αναμόρφωση του Πίνακα Αντληθέντων Κεφαλαίων της από 6/12/2006 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Ανάλυτικότερα το ποσό των 67.123 ευρώ το οποίο προορίζονταν για δαπάνες έκδοσης, μεταφέρεται προς ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης. Το ποσό των 34.902,88 ευρώ για Μηχανολογικό Εξοπλισμό-Δεξαμενές Σίνδου από το Α εξάμηνο του 2008 θα πραγματοποιηθεί στο Β εξάμηνο του 2008.

Το ποσό των 53.272,34 ευρώ για Εργαστήριο-εξοπλισμό γραφείων Σίνδου μεταφέρεται στον Αυλώνα (Εργαστήριο-εξοπλισμός γραφείων) και από το Α εξάμηνο του 2008 θα πραγματοποιηθεί στο Β εξάμηνο του 2008.
 
Το ποσό των 22.836,27 ευρώ για Ειδικές εγκαταστάσεις-Πυρόσβεση-Πυρίμαχες πόρτες Σίνδου του Α εξαμήνου 2008, μεταφέρεται στον Αυλώνα (Ειδικές εγκαταστάσεις-Πυρόσβεση-Πυρίμαχες πόρτες) και θα πραγματοποιηθεί στο Β εξάμηνο του 2008.

Το αδιάθετο υπόλοιπο των 110.000 ευρώ για Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης (Σίνδος) από το Α εξάμηνο του 2008 θα πραγματοποιηθεί στο Β εξάμηνο του 2009. Το αδιάθετο υπόλοιπο ποσού 160.000 ευρώ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης) από το Α και Β εξάμηνο του 2008 θα πραγματοποιηθεί στο Β εξάμηνο του 2009.

Εξάλλου, εγκρίθηκε παμψηφεί η αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με Τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τρία (3) το ελάχιστο ως εννέα (9) το ανώτερο μέλη.

Επίσης, εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους Παναγιώτα Παπαθανασίου, Άλκηστη Παπαθανασίου, Ηλέκτρα Παπαθανασίου, Καίτη Ανδρέου, Μιχαήλ Χατζή και Χρήστο Πουλή.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της τροποποίησης του άρθρου του καταστατικού περί της μεταβολής του αριθμού των μελών του ΔΣ.

Σημειώνεται ότι στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν επτά (7) μέτοχοι της εταιρίας (πέντε αυτοπροσώπως και δύο με εκπρόσωπο), εκπροσωπούντες συνολικά 21.348.241 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 79,86% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v