Ελτον: Ειδικός διαπραγμάτευσης η Artion AXE

Η Ελτον ενημερώνει ότι το Δ.Σ. του ΧΑ, ενέκρινε την ανανέωση της Ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των εισηγμένων μετοχών της Εταιρίας από το μέλος του Χ.Α. ARTION ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ για ένα εξάμηνο.

Ελτον: Ειδικός διαπραγμάτευσης η Artion AXE
Η Ελτον ενημερώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της από 19/6/2008 συνεδρίασης του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενέκρινε την ανανέωση της χρονικής διάρκειας της Ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των εισηγμένων μετοχών της Εταιρίας από το μέλος του Χ.Α. ARTION ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ για ένα εξάμηνο, ήτοι από 21/6/2008 μέχρι 20/12/2008.

Η ΕΛΤΟΝ έχει υπογράψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ARTION ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v