Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το νέο 11μελές ΔΣ της Μοτοδυναμικής

Την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενου από 11 μέλη, μεταξύ αυτών όρισε πέντε (5) μέλη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, αποφάσισε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση της Μοτοδυναμικής στις 25/6/08.

Το νέο 11μελές ΔΣ της Μοτοδυναμικής
Την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενου από 11 μέλη, μεταξύ αυτών όρισε πέντε (5) μέλη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, αποφάσισε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση της Μοτοδυναμικής στις 25/6/08.
 
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, Κωνσταντίνο Καπαγιαννίδη, Μιχαήλ Καραμίχα, Σωτήριο Χατζίκο, Ιωάννη Καρκαλέμη, Ευστράτιο Παπαευστρατίου, Γεώργιο Αυλωνίτη, Παύλο Λάσκαρη, Ιωάννη-Στυλιανό Ταβουλάρη, Λευκοθέα Βαράγκη και Φωτεινή Καραγεώργη. Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίσθηκαν οι κ.κ. Γεώργιος Αυλωνίτης, Παύλος Λάσκαρης, Ιωάννης-Στυλιανός Ταβουλάρης, Λευκοθέα Βαράγκη και Φωτεινή Καραγεώργη.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, λήγουσα την 25/6/2011, με δυνατότητα να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση. 

Το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, ως εξής:

1. Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
2. Κωνσταντίνος Καπαγιαννίδης, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
3. Μιχαήλ Καραμίχας, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
4. Σωτήριος Χατζίκος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
5. Ιωάννης Καρκαλέμης, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
6. Ευστράτιος Παπαευστρατίου, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
7. Γεώργιος Αυλωνίτης, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Παύλος Λάσκαρης, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Ιωάννης-Στυλιανός Ταβουλάρης, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. Λευκοθέα Βαράγκη, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. Φωτεινή Καραγεώργη, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Κατά την ίδια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε και η εκπροσώπηση της Eταιρείας προς τρίτους.

Επίσης, η γ.σ. ενέκρινε την παροχή άδειας,

α) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Ευστράτιο Παπαευστρατίου και Ιωάννη Καρκαλέμη, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ERGOTRAK Εμπορική Μηχανημάτων και Βιομηχανικών Ειδών Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, με αντικείμενο παρεμφερές με αυτό της εταιρίας,
 
β) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παύλο Λάσκαρη, για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας MAVA Α.Ε., με σκοπό παρεμφερή με αυτόν της εταιρείας, καθώς και
 
γ) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, κ. Σωτήριο Χατζίκο, στο Διευθυντή Κλάδου Λιανικής της εταιρείας, κ. Αθανάσιο Ευθυμίου και στη Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου της εταιρείας, κα. Αννα Λίζου- Σπυράτου, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο των θυγατρικών εταιρειών ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. και ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., με αντικείμενο παρεμφερές με αυτό της εταιρείας.

Τέλος, χορηγήθηκε η ίδια ως άνω άδεια προς το Διευθυντή Κλάδου Προϊόντων Θάλασσας, κ. Γεώργιο Λειβαδίτη, για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο των ίδιων ως άνω θυγατρικών εταιριών, για την περίοδο από 5/7/2007 μέχρι 4/2/2008.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v