Ελτον: Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα

Η Ελτον ανακοινώνει ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12ης Ιουνίου 2008, συγκροτήθηκε σε σώμα.

Ελτον: Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα
Η Ελτον ανακοινώνει ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12ης Ιουνίου 2008, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

-Παναγιώτα Ν.Παπαθανασίου Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
-?λκηστη Ν.Παπαθανασίου Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
-Ηλέκτρα Ν.Παπαθανασίου Εκτελεστικό Μέλος
-Καίτη Ι.Ανδρέου Εκτελεστικό Μέλος
-Μιχαήλ Γ.Χατζής Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Χρήστος Κ.Πουλής Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 02/7/2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v