Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PROFILE: Αύξηση κερδών κατά 19,3% στο εξάμηνο

Ανοδικά κινήθηκαν τα μεγέθη του ομίλου της PROFILE για το α' εξάμηνο του 2008. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου διαμορφώθηκαν σε ευρώ 1,224 εκατ. έναντι ευρώ 1,026 εκατ. το 2007, ήτοι αύξηση 19,3% .

PROFILE: Αύξηση κερδών κατά 19,3% στο εξάμηνο
Ανοδικά κινήθηκαν τα μεγέθη του ομίλου της PROFILE για το α' εξάμηνο του 2008. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου διαμορφώθηκαν σε ευρώ 1,224 εκατομμύρια έναντι ευρώ 1,026 εκατομμύρια το αντίστοιχο διάστημα του 2007, ήτοι αύξηση 19,3% ενώ παρουσιάστηκε αύξηση των πωλήσεων κατά 8,6% στα ευρώ 8,458 εκατομμύρια από ευρώ 7,790 εκατομμύρια το εξάμηνο του 2007.

Η ποσοστιαία άνοδος της καθαρής κερδοφορίας προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) προσδιορίστηκε σε 6,7%, ανερχόμενη σε ευρώ 1,732 εκατομμύρια το 2008, από ευρώ 1,624 εκατομμύρια το αντίστοιχο εξάμηνο του 2007, κυρίως ως αποτέλεσμα των νέων αναθέσεων έργων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου αυξήθηκαν από ευρώ 2,243 εκατομμύρια το εξάμηνο του 2007, σε ευρώ 2.377 εκατομμύρια το 2008 παρουσιάζοντας άνοδο κατά 6%. Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντική ήταν και η συνεισφορά των θυγατρικών καθώς και έργων του εξωτερικού στα μεγέθη του ομίλου.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε στα ευρώ 7,633 εκατομμύρια παρουσιάζοντας ποσοστιαία άνοδο κατά 5,2% σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2007 (ευρώ 7,256 εκατ.) ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ευρώ 978 χιλ. από ευρώ 1.003 εν συγκρίσει με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2007.
 
Οι ρυθμοί ανάπτυξης της εταιρείας οδήγησαν, μέσα στο α' εξάμηνο του 2008, στην πρόσληψη νέου και εξειδικευμένου προσωπικού, με αποτέλεσμα να σημειωθεί μια πρόσκαιρη επίδραση στα μεγέθη της μητρικής.

Τα κέρδη ανά μετοχή μετά από φόρους, (EPS) διαμορφώθηκαν στα ευρώ 0,10 έναντι ευρώ 0,08 στο αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Επισημαίνεται ότι ήδη βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης σημαντικά νέα έργα σε τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού καθώς και σε οργανισμούς του δημοσίου.

Ταυτόχρονα, αναπτύσσονται νέα ολοκληρωμένα συστήματα από τον όμιλο όπως είναι το FMS - (πλατφόρμα για την ολοκληρωμένη διαχείριση τραπεζικών και χρηματοοικονομικών εργασιών και το UTS - (πλατφόρμα για την πλήρη διαχείριση κρατήσεων & εισιτηρίων), που αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση της PROFILE στις συγκεκριμένες αγορές καθώς τμήματα τους χρησιμοποιούνται ήδη με απόλυτη επιτυχία από μεγάλες επιχειρήσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v