Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Διεύρυνση ζημιών στο εξάμηνο 2008

Διεύρυνση ζημιών παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Βαρβαρέσος στο εξάμηνο του 2008, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Υποχώρηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών.

Βαρβαρέσος: Διεύρυνση ζημιών στο εξάμηνο 2008
Διεύρυνση ζημιών παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Βαρβαρέσος στο εξάμηνο του 2008, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Υποχώρηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για το πρώτο εξάμηνο του 2008 διαμορφώθηκε σε 10,90 εκατ. ευρώ από 13,08 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 7,39 εκατ. ευρώ. Οι ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του πρώτου εξαμήνου του 2008 ανήλθαν σε 664 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 614 χιλ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2007.

Οι ζημίες προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε 2,45 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,19 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου. Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,59 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,24 εκατ. ευρώ το 2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v