Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΟΣΥΣ: Ρευστοποίησε τη συμμετοχή στη Shoptech

Στην πώληση του 47,5% της εταιρίας Shoptech στην εταιρία Glenraven Management προχώρησε η εταιρία Βογιατζόγλου, αποκομίζοντας έσοδα ύψους 83.639 ευρώ, τα οποία θα χρησιμεύσουν για κεφάλαια κίνησης.

ΒΟΣΥΣ: Ρευστοποίησε τη συμμετοχή στη Shoptech
Στην πώληση προς την εταιρία Glenraven Management Corp. του 47,5% της εταιρίας Shoptech (28.500 μετοχές) έναντι τιμήματος 83.639 ευρώ, ήτοι 2,9347 ευρώ ανά μετοχή που είναι και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και κατεβλήθη τοις μετρητοίς, προχώρησε η Βογιατζόγλου.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της εταιρίας, η συνδεδεμένη εταιρεία Shoptech ανέστειλε τη δραστηριότητά της κατά την έναρξη του πρώτου τριμήνου του έτους 2002, λόγω της αιφνιδίας και άνευ λόγου διακοπής της συμβάσεως αποκλειστικής διανομής των προϊόντων της από τον κύριο προμηθευτή της.

Επίσης, τονίζεται ότι η πώληση του συνόλου της συμμετοχής της εταιρίας στη συνδεδεμένη Shoptech δεν αποτελεί ουσιώδες γεγονός ούτε και επέρχονται σοβαρές επιπτώσεις επί των αποτελεσμάτων της Βογιατζόγλου, αλλά αντιθέτως εξυγιαίνεται ο ενοποιημένος ισολογισμός της, δεδομένου ότι η συνδεδεμένη κατά τη χρήση 2002 και εντεύθεν παρουσιάζει σημαντικές ζημίες. Από την πώληση των μετοχών η εταιρία δεν θα εγγράψει ζημίες.

Το τίμημα εκ της πωλήσεως των μετοχών θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση του κεφαλαίου κινήσεως, το δε κεφάλαιο της εταιρίας για τη συμμετοχή στη συνδεδεμένη κατά τη σύστασή της προήρχετο από τα ίδια διαθέσιμα της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v