Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Αύξηση κεφαλαίου λόγω stock options

Την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 36.900,15 ευρώ ανακοίνωσε η Βαράγκης,  καθώς οι κ.  Γ. Πούπλης και Ι. Ψυντρίδης μετείχαν στο stock option plan αποκτώντας 32.655 μετοχές έκαστος στο 1,13 ευρώ. 

Βαράγκης: Αύξηση κεφαλαίου λόγω stock options
Την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 36.900,15 ευρώ ανακοίνωσε η Βαράγκης,  καθώς οι κ.  Γ. Πούπλης και Ι. Ψυντρίδης μετείχαν στο stock option plan αποκτώντας 32.655 μετοχές έκαστος στο 1,13 ευρώ. 

Αναλυτικότερα, η Βαράγκης ανακοίνωσε ότι εντός του Σεπτεμβρίου 2008 ασκήθηκαν στο σύνολό τους τα δικαιώματα του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, που αποφασίστηκε με την από τις 19/6/2008 τακτική γενική συνέλευση.

Έπειτα από αυτό, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, εκδίδοντας 32.655 νέες μετοχές για κάθε έναν από τους κ. Γ. Πούπλη και Ι. Ψυντρίδη με τιμή απόκτησης το 1,13 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνεται σε 4.004.661,84 ευρώ, διαιρούμενο σε 6.459.132 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,62 ευρώ η κάθε μία, και οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση μόλις ληφθούν οι απαραίτητες εκ του νόμου εγκρίσεις και αποφάσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v