Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοτοδυναμική: Απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών

Η Μοτοδυναμική γνωστοποιεί ότι το Δ.Σ., κατά την από 06.10.2008 συνεδρίασή του, αποφάσισε να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι 400.000, με ανώτατη τιμή αγοράς 12 ευρώ και κατώτατη 1 ευρώ, από 07/10/2008 μέχρι 30/05/2010.

Μοτοδυναμική: Απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών
Η Μοτοδυναμική γνωστοποιεί ότι το Δ.Σ., κατά την από 06.10.2008 συνεδρίασή του, αποφάσισε να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι 400.000 (ήτοι ποσοστό 7,79%), με ανώτατη τιμή αγοράς 12 ευρώ και κατώτατη 1 ευρώ, από 07/10/2008 μέχρι 30/05/2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v