Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εurobank: Στα 647 εκατ. ευρώ τα κέρδη 9μήνου

Αύξηση 4,6% στα καθαρά κέρδη 9μήνου, στα 647 εκατ. ευρώ, εμφάνισε η Eurobank. Στο 11% η κεφαλαιακή επάρκεια. Εκτίναξη καταθέσεων 42,5%. Υπερτριπλασιάστηκαν τα κέρδη από τη Νέα Ευρώπη, στα 135 εκ. ευρώ.

Εurobank: Στα 647 εκατ. ευρώ τα κέρδη 9μήνου
Αύξηση κατά 4,6% στα καθαρά κέρδη, στα 647 εκατ. ευρώ* παρουσίασε ο όμιλος της Eurobank στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Τα οργανικά κέρδη της τράπεζας ενισχύθηκαν κατά 17,8% στα 560 εκατ. ευρώ, ενώ ισχυρή αύξηση 42,5% εμφάνισαν οι καταθέσεις σε ετήσια βάση.
 
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Eurobank διαμορφώνεται στο 11% και η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων στο 20,1% στο εννεάμηνο.

Σημειώνεται ότι οι συγκλίνουσες προβλέψεις του Bloomberg έκαναν λόγο για ετήσια αύξηση 3% στα καθαρά κέρδη της Eurobank, στα 651,6 εκατ. ευρώ, με αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 22,7% έως το 1,77 δισ. ευρώ και συνολικά έσοδα στα 2,413 δισ. ευρώ, ενισχυμένα 17,5%.

Ανάλυση των αποτελεσμάτων

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό σύστημα, οι οποίες επηρέασαν αρνητικά τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις, τη διαχείριση περιουσίας και τις χρηματιστηριακές εργασίες, τα οργανικά κέρδη του Ομίλου Eurobank EFG ενισχύθηκαν κατά 17,8% και ανήλθαν σε €560εκ., ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 4,6% και διαμορφώθηκαν σε €647εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα αποτελέσματα στο εξωτερικό, με τα καθαρά κέρδη από τη «Νέα Ευρώπη» να υπερτριπλασιάζονται και να ανέρχονται σε €135εκ., από €42εκ. το περσινό εννεάμηνο, συνεισφέροντας κατά 20,8% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου, από μόλις 6,6% πέρυσι.

Ρευστότητα

Η ικανοποιητική ρευστότητα του Ομίλου επέτρεψε την απρόσκοπτη ανάπτυξη των εργασιών στην Ελλάδα και τις χώρες της «Νέας Ευρώπης». Οι καταθέσεις πελατών κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 42,5% και ανήλθαν σε €46,1δισ. την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2008, συνέπεια της εμπιστοσύνης των ιδωτών και εταιρικών πελατών και της αξιοποίησης του ισχυρού δικτύου των 1.800 καταστημάτων και σημείων πώλησης του Ομίλου.

Οι καταθέσεις πελατών στη «Νέα Ευρώπη» υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε €9,3δισ., από €4,3δισ. το περσινό εννεάμηνο, ενώ στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 31,2% και διαμορφώθηκαν σε €36,8δισ. Η σημαντική αύξηση των καταθέσεων είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση του δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 119,9%, από 130,1% την ίδια περίοδο πέρυσι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσέλκυση νέων καταθέσεων υπερβαίνει σε απόλυτους όρους την αύξηση των χορηγήσεων από τις αρχές του έτους, επιτρέποντας τη χρηματοδότηση των νέων δανείων εξολοκλήρου μέσω των καταθέσεων.

Παρά το ασταθές και δύσκολο περιβάλλον για τη διαχείριση περιουσίας, τα συνολικά υπό Διαχείριση Κεφάλαια των Πελατών του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 15,1% και διαμορφώθηκαν σε €57,4δισ., με τα κεφάλαια πελατών στη «Νέα Ευρώπη» να αυξάνονται κατά 85% και να διαμορφώνονται σε €10,7δισ., από €5,8δισ. πέρυσι.

Χορηγήσεις

Με επιβραδυνόμενους ρυθμούς συνεχίστηκε η επέκταση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων το εννεάμηνο του 2008. Τα υπόλοιπα πελατών του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 30,9% και ανήλθαν σε €56,5δισ., με τις χορηγήσεις στη «Νέα Ευρώπη» να διπλασιάζονται σε €15,1δισ. από €7,4δισ. και τις χορηγήσεις στην Ελλάδα να ενισχύονται κατά 15,9% σε €41,4δισ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 46% των νέων χορηγήσεων του εξωτερικού, το Γ΄ τρίμηνο του 2008, προήλθε από την Πολωνία και την Κύπρο, χώρες που παρουσιάζουν μακροοικονομική σταθερότητα και υγιή θεμελιώδη μεγέθη.

Τόσο οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις όσο και οι χορηγήσεις προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 31% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €30δισ. και €26,5δισ. αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος Eurobank EFG δεν έχει καμία έκθεση σε δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ή άλλα «τοξικά προϊόντα», ενώ η έκθεση στον κλάδο της ναυτιλίας παραμένει περιορισμένη (€655εκ.).

Έσοδα από Τόκους

Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 23,1% σε ετήσια βάση και 5,3% σε τριμηνιαία (Γ’ τρίμηνο έναντι του Β΄ τριμήνου του 2008), ως αποτέλεσμα της υγιούς επέκτασης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Τα καθαρά έσοδα τόκων που προέρχονται από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 87,6% και διαμορφώθηκαν σε €550εκ. στο τέλος του εννεαμήνου, από €293εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, συνεισφέροντας κατά 31% στα συνολικά καθαρά έσοδα τόκων του Ομίλου. Ταυτόχρονα, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο ενεργητικό) διατηρήθηκε στο 3,2%.

Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες

Τα Συνολικά Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €500εκ. το εννεάμηνο του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Τα έσοδα προμηθειών από τραπεζικές εργασίες αυξήθηκαν κατά 9,2% και ανήλθαν σε €447εκ., ενώ τα έσοδα προμηθειών από τις κεφαλαιαγορές και τη διαχείριση περιουσίας κατέγραψαν κάμψη κατά 15,2% και 30,8% αντίστοιχα, συνέπεια της σημαντικής πτώσης των κεφαλαιαγορών και των εκροών από τα αμοιβαία κεφάλαια.

Η ταχεία ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου στη «Νέα Ευρώπη» είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των εσόδων προμηθειών εκτός Ελλάδας κατά 74,6% σε €208εκ. Η συνεισφορά των εσόδων αυτών στα συνολικά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ανήλθε στο 41,5%, από 25,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2007.

Χρηματοοικονομικά Κέρδη και λοιπά Έσοδα

Τα Συνολικά Έσοδα από Χρηματοοικονομικές Πράξεις διαμορφώθηκαν σε €67εκ., από €120εκ. πέρυσι, λόγω κυρίως της κάμψης των εσόδων από αγοραπωλησίες μετοχών. Συνολικά, τα έσοδα χρηματοοικονομικών πράξεων μαζί με τα έσοδα από μερίσματα και λοιπές εργασίες του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €118εκ., από €145εκ. το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο. Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω των εξαιρετικών συνθηκών στις κεφαλαιαγορές τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις το τελευταίο τρίμηνο ήταν σχεδόν μηδενικά.


Συνολικά Έσοδα

Οι θετικές επιδόσεις σε όλους τους τομείς οργανικών εργασιών του Ομίλου οδήγησαν στην αύξηση των Συνολικών Εσόδων κατά 16,7% σε €2,4δισ. την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2008. Οι ταχείς ρυθμοί αύξησης των εργασιών εκτός Ελλάδας είχαν ως αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα από τη «Νέα Ευρώπη» να αυξηθούν σε €785εκ., σε σχέση με €427εκ. το εννεάμηνο του περασμένου έτους. Η συνεισφορά της «Νέας Ευρώπης» στα συνολικά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκε σημαντικά στο 32,8%, από 20,8% πέρυσι.

Λειτουργικές Δαπάνες και Αποτελεσματικότητα

Οι Συνολικές Λειτουργικές Δαπάνες στην Ελλάδα αυξήθηκαν με επιβραδυνόμενο ρυθμό κατά 4,8% το εννεάμηνο του 2008, από 7,9% το Α’ εξάμηνο. Η αύξηση των λειτουργικών δαπανών για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 20,7%, ενώ σε συγκρίσιμη βάση ήταν 15,5%. Αξιοσημείωτο είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο οι δαπάνες σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκαν κατά 3% ή €12εκ. σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Για το 2009 αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση της αύξησης του κόστους κοντά στο μηδέν στην Ελλάδα και κάτω του 10% για τον Όμιλο συνολικά.

Ο Δείκτης Κόστους προς Έσοδα για τις εργασίες στην Ελλάδα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα (41,4%), ενώ στη «Νέα Ευρώπη» βελτιώθηκε σημαντικά σε 63,6%, από 77,4% το περυσινό εννεάμηνο. Ο δείκτης αποτελεσματικότητας για τον Όμιλο διαμορφώθηκε στο 48,7% στο τέλος του εννεαμήνου 2008.

Αποδοτικότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων

Ως αποτέλεσμα της διατήρησης της κερδοφορίας του Ομίλου, οι αποδοτικότητες του μέσου Ενεργητικού και των μέσων Ιδίων Κεφαλαίων μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,2% και 20,1% αντίστοιχα την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2008.


Κεφαλαιακή Επάρκεια & Προβλέψεις για Πιστωτικούς Κινδύνους

Η Eurobank EFG διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Στο τέλος του εννεαμήνου 2008 ο δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙ (μέθοδος εσωτερικών διαβαθμίσεων) ανήλθε σε 11% (χωρίς τους περιορισμούς που έχει θέσει η ΤτΕ για την πρώτη χρονιά εφαρμογής της μεθόδου) και είναι κατά πολύ υψηλότερος από το όριο που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης Core Tier Ι παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 8,7% την ίδια περίοδο.

Οι προβλέψεις ανήλθαν σε 1,12% επί των μέσων χορηγήσεων στο τέλος του Γ΄ τριμήνου 2008, καλύπτοντας το 77,6% των επισφαλών απαιτήσεων, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στην αγορά. Λαμβανομένων υπόψη των εξασφαλίσεων, ο δείκτης κάλυψης των επισφαλών απαιτήσεων υπερβαίνει το 100%.

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να διαμορφώνεται σε 2,66% επί του συνόλου των χορηγήσεων και να είναι σημαντικά χαμηλότερος του 3,5% που έχει θέσει η ΤτΕ ως όριο για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.


Αποτελέσματα στη «Νέα Ευρώπη»

Σημαντικές ήταν και οι επιδόσεις του Ομίλου στην ανάπτυξη των εργασιών και της κερδοφορίας στην ευρύτερη περιοχή της «Νέας Ευρώπης». Ειδικότερα, τόσο οι Χορηγήσεις όσο και οι Καταθέσεις προς πελάτες υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε €15,1δισ. και €9,3δισ. αντίστοιχα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008, ως αποτέλεσμα της αύξησης της πελατειακής βάσης και της διεύρυνσης των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες καταθέσεις το Γ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε €1,7δισ. και υπολείπονταν μόλις κατά €100εκ. των νέων χορηγήσεων της ίδιας περιόδου.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά σε όλες τις χώρες εκτός Ελλάδας: Στη Βουλγαρία, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €56εκ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 78,8%, ενώ στη Ρουμανία και στη Σερβία υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε €35εκ. και €29εκ. αντίστοιχα. Στην Πολωνία τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, δύο μόλις χρόνια μετά την έναρξη εργασιών στη χώρα. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €16εκ., έναντι ζημιών πέρυσι, ενώ το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων ξεπέρασε τα €4δισ. Παρά τις αντίξοες συνθήκες στις κεφαλαιαγορές, τα αποτελέσματα της Τράπεζας και της Χρηματιστηριακής στην Τουρκία ήταν ιδιαίτερα θετικά, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €22εκ. Τέλος, στην Κύπρο οι εργασίες ήταν κερδοφόρες το Γ’ τρίμηνο του έτους, ένα μόλις χρόνο μετά την έναρξη δραστηριοποίησης στη χώρα.

Τι ειπώθηκε στο conference call

Νέες πηγές άντλησης κεφαλαίων
θα αναζητήσει εντός του 2009 η Eurobank, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της EFG Eurobank, κ. N. Νανόπουλος, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης για την ανάλυση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου.

Όπως επεσήμανε ο κ. Νανόπουλος, στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα θα εξετάσει τόσο το κρατικό σχέδιο στήριξης όσο και νέες τιτλοποιήσεις.

Ειδικότερα αναφορικά με το κρατικό σχέδιο, ο κ. Νανόπουλος υπογράμμισε ότι η τράπεζα θα το μελετήσει. "Σαφώς είναι ευθυγραμμισμένο με τα αντίστοιχα σχέδια των άλλων χωρών, αλλά όπως ξέρετε, ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες", εξήγησε.

Ωστόσο, ο CEO της Eurobank τόνισε ότι ο όμιλος διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή βάση.

Αναφορικά με τα μεγέθη της τράπεζας στο εννεάμηνο, ο κ. Νανόπουλος τόνισε ότι ήταν ιδιαίτερα ισχυρά, κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης στα καθαρά έσοδα από τόκους.

Σημειώνεται ότι, όπως ανέφερε η διοίκηση της τράπεζας, η Eurobank μετέφερε ομόλογα ελληνικού δημοσίου αξίας 400 εκατ. ευρώ, κάνοντας χρήση της τροποποίησης των ΔΛΠ 39 και 7, επικαλούμενη την περιορισμένη εμπορευσιμότητά τους.

Σχετικά με την στρατηγική της Eurobank το 2009, ο CEO εξήγησε ότι η πιστωτική κρίση οδηγεί σε νέες προτεραιότητες, προσθέτοντας πως ο όμιλος θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω συσσώρευση καταθέσεων, την ανατιμολόγηση των δανείων, τη διαχείριση ρίσκου (με αυστηρότερα κριτήρια χορηγήσεων), αλλά και περιορισμό του κόστους.

Σε ερώτηση για πιθανές προβλέψεις αναφορικά με τα κέρδη δ' τριμήνου αλλά και για το 2009, η διοίκηση της Eurobank σημείωσε ότι στην παρούσα φάση, η ορατότητα είναι περιορισμένη. "Είναι δύσκολο να προβλέψουμε ή να δεσμευτούμε για τα οικονομικά αποτελέσματα", ανέφεραν τα στελέχη της Eurobank.

* Σ.Σ.: Η απόκλιση μεταξύ των μεγεθών της Eurobank και των προβλέψεων των αναλυτών οφείλεται στο ότι η τράπεζα έχει κατανείμει την έκτακτη φορολόγηση αποθεματικών του 2007 στα τέσσερα τρίμηνα του έτους. Ως εκ τούτου, τα κέρδη εννεαμήνου 2007 διαμορφώνονται στα 618 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v