Βιοτέρ: Αύξηση 7,81% στα κέρδη ομίλου στο 9μηνο

Αύξηση 7,81% στον όμιλο και 31,1% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Βιοτέρ στο εννεάμηνο του 2008 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Βιοτέρ: Αύξηση 7,81% στα κέρδη ομίλου στο 9μηνο
Αύξηση 7,81% στον όμιλο και 31,1% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Βιοτέρ στο εννεάμηνο του 2008 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 56,558 εκατ. ευρώ από 53,492 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,7%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 2,344 εκατ. ευρώ από 2,174 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 7,81%.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 43,216 εκατ. ευρώ από 42,117 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 2,6%.

Τα κέρδη μετά φόρων της εισηγμένης διαμορφώθηκαν σε 1,180 εκατ. ευρώ από 900 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 31,1%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v