Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Αύξηση μεγεθών στο 9μηνο του 2003

Αύξηση τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής, σημείωσαν τα μεγέθη της Βογιατζόγλου Systems στο εννεάμηνο του 2003. Η εταιρία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τράπεζες για χορήγηση δανείου 7,5 εκατ. ευρώ.

Βογιατζόγλου: Αύξηση μεγεθών στο 9μηνο του 2003
Αύξηση των ενοποιημένων κερδών προ φόρων σημείωσε η Βογιατζόγλου Systems στο εννεάμηνο του 2003 ξεπερνώντας τις αρχικές προβλέψεις για το σύνολο της κερδοφορίας του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων χρηματοοικονομικών και αποσβέσεων (EBITDA) σε ενοποιημένη μορφή για το εννεάμηνο του 2003, αυξήθηκαν κατά 117% ανερχόμενα σε 1.373 χιλ. ευρώ έναντι 631 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο 2002 και διαμορφώνοντας το EBITDA margin στο 9,7% από 4,9% το 2002.

Μεγαλύτερη σε ποσοστό αύξηση σημείωσαν τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη προ φόρων) εννεαμήνου 2003 σε σχέση με την αντίστοιχη του 2002 ανερχόμενα σε 742,5 χιλ. ευρώ (έναντι 7,9 χιλ. ευρώ το 2002), βελτιώνοντας αντίστοιχα την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων σε ποσοστό 4,9% από 0,1%.

Τα ενοποιημένα ακαθάριστα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 14.220 χιλ. ευρώ έναντι 12.959 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2002 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10%.

H αύξηση αυτή προήλθε κατά κύριο λόγο από την κατά 33% αύξηση των πωλήσεων του κλάδου Εξοπλισμού Καταστημάτων και Αποθηκών της εταιρίας και από την κατά 31% αύξηση των πωλήσεων της θυγατρικής στην Ρουμανία, Voyatzoglou Systems Romania SRL.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία Βογιατζόγλου Systems την 8/9/2003 εκποίησε την συμμετοχή της που είχε με ποσοστό 47,5% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Shoptech σε αξία ίση με την αξία κτήσης των μετοχών που κατείχε. Συνεπώς στην ενοποιημένη λογιστική κατάσταση της 30/9/2003 δεν συμπεριλαμβάνεται η εταιρεία Shoptech με την μέθοδο της καθαρής θέσης ενώ αντίστοιχα την 30/9/2002 είχε συμπεριληφθεί.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση των ενοποιημένων προ φόρων κερδών οφείλεται, στην αύξηση των ακαθάριστων εσόδων-πωλήσεων σε ενοποιημένη μορφή και στην κατ’ επέκταση βελτίωση του συντελεστή μικτού κέρδους κατά μία περίπου ποσοστιαία μονάδα (από 35,3% σε 36,0%) και στην μείωση κατά 7% των εξόδων διοίκησης και λειτουργίας συνέπεια της αναδιάρθρωσης και βελτίωσης των διαδικασιών εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας.

Oι δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης και συγκεκριμένα, ο δείκτης Ξένων προς Ιδία Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,6 το γ’ τριμ. 2003 από 0,4 το αντίστοιχο του 2002, ο δείκτης Συνολικών Τραπεζικών Υποχρεώσεων προς Ιδία Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,33 το γ’ τριμ. 2003 από 0,15 το αντίστοιχο του 2002 και η Γενική Ρευστότητα της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 1,5 το γ’τριμ. το 2003 από 2,3 το 2002.

Η διαφοροποίηση των δεικτών δανειακής επιβάρυνσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού που απαιτήθηκε για την ανέγερση του κτιρίου αποθηκών και γραφείων στα Οινόφυτα Βοιωτίας (30.9.2003: 5.000.023,04 ευρώ έναντι 30.9.2002: 2.194.373,04 ευρώ).

Ακόμη, σημειώνεται ότι η εταιρία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις τράπεζες για την λήψη μακροπρόθεσμου δανείου 9 ετών ύψους 7.500.000 ευρώ που ένα μέρος αυτού θα καλύψει τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό που αναλογεί στην χρηματοδότηση της επένδυσης και το υπόλοιπο θα χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση της εν λόγω επένδυσης.

Τα αποτελέσματα της μητρικής έκλεισαν στα ίδια επίπεδα με τα ενοποιημένα και συγκεκριμένα οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας σημείωσαν αύξηση 9% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2002 (13.925 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2003 έναντι 12.751 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2002).

Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA της μητρικής έκλεισαν με αύξηση 108% (1.318 χιλ. ευρώ έναντι 633 χιλ. ευρώ την περσινή περίοδο) ενώ τα κέρδη προ φόρων της μητρικής ανήλθαν στα 587 χιλ. ευρώ έναντι 32 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2002).

Το ποσοστό αύξησης είναι μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο των κερδών προ φόρων σε ενοποιημένη βάση διότι τα αποτελέσματα της μητρικής έχουν επιβαρυνθεί κατά το εννεάμηνο 2003 με το αρνητικό ποσό των 113 χιλ. ευρώ που αποτελεί την διαφορά από την αποτίμηση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις σε τρέχουσες αξίες των συμμετοχών της σε εταιρείες (συγγενούς και θυγατρικής) που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το έτος 2003. Κατά το αντίστοιχο εννεάμηνο 2002 οι συμμετοχές είχαν υπολογισθεί στην αξία κτήσης τους.

Τέλος χαρακτηριστικά είναι τα κερδοφόρα αποτελέσματα της θυγατρικής στην Ρουμανία (65.640 ευρώ στο 9μηνο 2003 έναντι 62 ευρώ στο 9μηνο 2002) που επιβεβαιώνουν τις επιλογές της εταιρίας στις επενδύσεις της στην γειτονική χώρα.

Τέλος, σημείωνεται ότι σήμερα η Βογιατζόγλου Systems με την πλέον μεγάλη και ολοκληρωμένη γκάμα τεχνικών προϊόντων που διαθέτει μπορεί και καλύπτει τις ανάγκες μιας ευρείας γκάμας πελατών που ασχολούνται με την κατασκευή και τον εξοπλισμό του επίπλου, με είδη ιδιοκατασκευών και συστήματα εξοπλισμού καταστημάτων και αποθηκών, με την αρχιτεκτονική και την διακόσμηση.

Η διοίκηση της εταιρείας δηλώνει την ικανοποίησή της για τα έως τώρα οικονομικά και εμπορικά της αποτελέσματα και εκτιμά ότι η καλή πορεία των εργασιών της εταιρίας θα συνεχισθεί σε συνδυασμό με τις νέες στρατηγικές ανάπτυξης όπως η νέα επιχειρηματική μονάδα με πωλήσεις B2B με στόχο την δημιουργία One-Stop-Shop επαγγελματικών λύσεων για καταστήματα, αποθήκες και επιχειρήσεις και η έκδοση του νέου πρωτοποριακού Τεχνικού Καταλόγου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v