Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοτοδυναμική: Απορρόφηση θυγατρικής

Η Μοτοδυναμική ανακοίνωσε ότι αποφασίσθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της, ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Μοτοδυναμική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών.

Μοτοδυναμική: Απορρόφηση θυγατρικής
Η Μοτοδυναμική ανακοίνωσε ότι αποφασίσθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της, με την επωνυμία Μοτοδυναμική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών.

Η Μοτοδυναμική δεν θα εκδώσει νέες μετοχές, αφού κατέχει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρίας.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού, με ημερομηνία 31/3/2009, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από το νόμο θα δημοσιευθούν ένα μήνα πριν την έναρξη των αποτελεσμάτων της πράξης απορρόφησης, προκειμένου, όλοι οι μέτοχοι της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. και οι πιστωτές να λάβουν γνώση αυτών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v