Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοτοδυναμική: Εγκριση από Γ.Σ. για αλλαγή έδρας

Η Γενική Συνέλευση της Μοτοδυναμικής σήμερα 25/2/09 ενέκρινε την αλλαγή έδρας της εταιρίας από το Δήμο Κηφισιάς στο Δήμο Ασπροπύργου και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού.

Μοτοδυναμική: Εγκριση από Γ.Σ. για αλλαγή έδρας
Η Γενική Συνέλευση  της Μοτοδυναμικής σήμερα 25/2/09 ενέκρινε την αλλαγή έδρας της εταιρίας από το Δήμο Κηφισιάς στο Δήμο Ασπροπύργου και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Ιωάννη Καρκαλέμη, μη εκτελεστικού μέλους, Μιχαήλ Καραμίχα, μη εκτελεστικού μέλους, Ευστράτιου Παπαευστρατίου, μη εκτελεστικού μέλους και Παύλου Λάσκαρη, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v