Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρία Αλφα: Νέα σύνθεση του Δ.Σ.

Η εταιρία Εριουργία Τρία Αλφα ανακοινώνει ότι με βάση την από 20/2/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, έγινε ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του. Η θητεία του νέου Δ.Σ. εκτείνεται μέχρι την 30.6.2013.

Τρία Αλφα: Νέα σύνθεση του Δ.Σ.
Η εταιρία Εριουργία Τρία Αλφα ανακοινώνει ότι με βάση την από 20/2/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, έγινε ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του. Η θητεία του νέου Δ.Σ. εκτείνεται μέχρι την 30.6.2013.

Ειδικότερα, η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

* Μηνάς Εφραίμογλου του Δημητρίου & της Γεθσημανής, Πρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος
* Δημήτριος Εφραίμογλου του Μηνά & της Αγάπης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.
* Χριστίνα Εφραίμογλου του Μηνά & της Αγάπης, Αντιπρόεδρος, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
* Ναταλία Εφραίμογλου του Μηνά & της Αγάπης, Μη Εκτελεστικό μέλος
* Απόστολος Χριστοφιλάκης του Βασιλείου & της Μυροφόρας, Εκτελεστικό μέλος
* Χρήστος Χρυσανθόπουλος του Παναγιώτη και της Ευγενίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
* Ζητρίδης Αλέξανδρος του Γρηγορίου & της Κωνσταντίνας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v