Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ασπίς Πρόνοια: Απόφαση για ΑΜΚ έως 150 εκ. ευρώ

Την αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των 150.000.000 ευρώ με καταβολή μετρητών ακαι έκδοση 150.000.000 νέων μετοχών και τιμή διάθεσης 1 ευρώ εκάστης (1ν/2π), αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της Ασπίς Πρόνοια.

Ασπίς Πρόνοια: Απόφαση για ΑΜΚ έως 150 εκ. ευρώ
Την αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των 150.000.000 ευρώ με καταβολή μετρητών από τους μετόχους και έκδοση 150.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ και τιμή διάθεσης 1 ευρώ εκάστης, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της Ασπίς Πρόνοια σήμερα 3 Απριλίου 2009 με απαρτία 86,85%,επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του euro2day.gr.

Κάθε μέτοχος θα δικαιούται να λάβει για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή 2,044529 νέες μετοχές με καταβολή του αναλογούντος ποσού. 

Τέλος, έγινε ενημέρωση της παραίτησης του ανεξάρτητου-μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαγγανά Κακαουνάκη Σταυρούλας και έγκριση της από 07/08/2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σύμφωνα με την οποία η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας συνεχίσθηκε με τα εναπομένοντα μέλη του χωρίς την αντικατάσταση του ως άνω μέλους, δεδομένου ότι ο αριθμός των εναπομενόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπερβαίνει το ήμισυ των εκλεγέντων.

---Διεύθυνση του Εσωτερικού Ελέγχου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ασπίς Πρόνοια κατά τη συνεδρίασή του την 1η Απριλίου 2009, όρισε ως Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου τον κ. Επαμεινώνδα Χάνδρο του Δημητρίου.

Έτσι, η Διεύθυνση του Εσωτερικού Ελέγχου αποτελείται από τους κ.κ.:
-Χάνδρο Επαμεινώνδα, Διευθυντή
-Κρυτζαλάκη Μαριάνθη
-Μωραΐτη Ευθύμιο
-Χατζηγρηγορίου Θεοχάρη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v