Μοτοδυναμική: Προτεινόμενο μέρισμα τα 0,16 ευρώ

Η διανομή μερίσματος 0,16 ευρώ ανά μετοχή που μεταφράζεται σε μερισματική απόδοση 9,4% θα προταθεί στην ετήσια Γ.Σ. της Μοτοδυναμικής στις 29/5/09. Πτώση 57,7% στα καθαρά κέρδη του 2008.

Μοτοδυναμική: Προτεινόμενο μέρισμα τα 0,16 ευρώ
O ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της Μοτοδυναμικής ανήλθε σε 80,7 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 75,9 εκατ.ευρώ, μειωμένες κατά 6,5%, ενώ οι πωλήσεις στο εξωτερικό (Ρουμανία και Βουλγαρία) μειώθηκαν κατά 14,3% φθάνοντας τα 4,8 εκατ.ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 2,9 εκατ. ευρώ έναντι 4,6 εκατ.ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση 37%. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 1,1 εκατ.ευρώ, μειωμένα κατά 57,7%.

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Μοτοδυναμικής που θα πραγματοποιηθεί στις 29/5/09, θα προταθεί η διανομή μερίσματος 0,16 ευρώ ανά μετοχή που μεταφράζεται σε μερισματική απόδοση 9,4% με βάση την τιμή κλεισίματος της 6ης Μαρτίου 2009 στα 1,7 ευρώ.

Αναλύοντας τη δραστηριότητα του Ομίλου, στον κλάδο δικύκλων οι πωλήσεις ανήλθαν σε 46,7 εκατ. ευρώ, εκπροσωπώντας το 58% του συνολικού κύκλου εργασιών και παρουσιάζοντας μείωση 13,5% σε σχέση με την περυσινή περίοδο.
 
Παρά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό που χαρακτήρισε την ελληνική αγορά δικύκλων, το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 14,8%, ελαφρά αυξημένο σε σχέση με πέρυσι.

Στον κλάδο προϊόντων θάλασσας οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 2% και ανήλθαν σε 18,6 εκατ.ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 23% των συνολικών πωλήσεων. Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά τρεις μονάδες, ανερχόμενο σε 22,7%.

Στον κλάδο συμπληρωματικών προϊόντων (ελαστικά, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, λιπαντικά και υπηρεσίες), οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 5,5% και ανήλθαν σε 15,4 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 19% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε κατά περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες ανερχόμενο σε 28,5%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σωτήρης Χατζίκος, δήλωσε : Παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες αγοράς που επικράτησαν κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008, καταφέραμε να συγκρατήσουμε τις πωλήσεις μας με ελαφρά υποχώρηση του κύκλου εργασιών κατά 7%. Περαιτέρω πετύχαμε να διατηρήσουμε το μικτό μας κέρδος στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, το οποίο και διαμορφώθηκε σε 15,5 εκατ. ευρώ. έναντι 15,8 εκατ.ευρώ το 2007. Η υποχώρηση της καθαρής μας κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στην αύξηση των γενικών και των διοικητικών εξόδων, στα πλαίσια συνέχισης της δημιουργίας υποδομών για τη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου της Μοτοδυναμικής. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v