Τηλέτυπος: Εκτίναξη κερδών 254% το 2008

Εκτίναξη καθαρών κερδών κατά 254% λόγω των έκτακτων εσόδων από την πώληση της Netmed εμφάνισε το 2008 η Τηλέτυπος, με τον κύκλο εργασιών να υποχωρεί κατά 3,4%. Πρόθεση της διοίκησης να διανείμει μέρισμα 0,67 ευρώ.

Τηλέτυπος: Εκτίναξη κερδών 254% το 2008
Εκτίναξη καθαρών κερδών κατά 254% λόγω των έκτακτων εσόδων από την πώληση της Netmed NV εμφάνισε το 2008 η Τηλέτυπος, με τον κύκλο εργασιών να υποχωρεί κατά 3,4%, και η διοίκησή του προτίθεται να προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,67 ευρώ ανά μετοχή καθώς και τη διανομή στο προσωπικό 1,5 εκατ. ευρώ.

Το προτεινόμενο μέρισμα χρήσεως 2008 ανέρχεται συνολικά στα 25,32 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 195% σε σχέση με το 2007, ενώ το 1,5 εκατ. ευρώ που προτείνεται να διανεμηθεί στο προσωπικό περιλαμβάνεται ως πρόβλεψη στις αμοιβές και στα έξοδα προσωπικού.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 3,4% διαμορφούμενος στα 168,9 ευρώ από 174,8 εκατ. ευρώ το 2007. Τα έσοδα της θυγατρικής εταιρίας Τηλέτυπος Κύπρου ΛΤ προέρχονται αποκλειστικά από πωλήσεις δικαιωμάτων.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 55,3 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 228% σε σχέση με το 2007. Στα ενοποιημένα κέρδη περιλαμβάνονται τα κέρδη από την πώληση της συγγενούς εταιρίας Netmed NV αξίας 38,9 εκατ. ευρώ.

Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 42,4 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 254% σε σχέση με το 2007.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής μειώθηκε κατά 3,1% και ανήλθε στα 168,1 εκατ. ευρώ από 173.5 εκατ. ευρώ το 2007, παρότι η Τηλέτυπος Α.Ε. όχι μόνο διατήρησε αλλά επιπλέον αύξησε το μερίδιό της στην τηλεοπτική αγορά από 30,2% το 2007 στο 31,5% το 2008.

Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται αποκλειστικά στη γενικότερη οικονομική ύφεση που πλήττει τις αγορές παγκοσμίως η οποία επηρέασε την ελληνική διαφημιστική αγορά από τον Οκτώβριο του 2008.

Αναλυτικότερα, στην περίοδο Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2008 το σύνολο της τηλεοπτικής διαφημιστικής αγοράς μειώθηκε κατά 2,9% σε σχέση με το 2007, ενώ στην περίοδο Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2008 το σύνολο της τηλεοπτικής διαφημιστικής δαπάνης μειώθηκε κατά 20,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2007.

Η εταιρία εμφάνισε μείωση του κόστους πωλήσεων κατά 2,5% (142,9 εκατ. ευρώ το 2008 από 146,6 εκατ. ευρώ το 2007) χάρη κυρίως στη μείωση του κόστους προγράμματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v