Τρ. Αττικής: Νέο venture capital fund

Την ίδρυση ενός νέου αμοιβαίου κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών ύψους 30 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Attica Ventures, μέλος της Τράπεζας Αττικής. Στη σύσταση του εν λόγω fund συμμετέχουν η Τράπεζα Αττικής με 15.000.000 ευρώ και το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας με 14.999.900 ευρώ.

Τρ. Αττικής: Νέο venture capital fund
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την ίδρυση του Zaitech Fund, Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital Fund) με την υπογραφή της σύμβασης σύστασης και διαχείρισης, όπως ανακοίνωσε η Attica Ventures, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση του εν λόγω fund.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Attica Ventures, στο Zaitech Fund συμμετέχουν η Τράπεζα Αττικής με 15.000.000 ευρώ και το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας με 14.999.900 ευρώ, ενώ τη διαχείριση του fund έχει αναλάβει η Attica Ventures.

Σημειώνεται ότι η Attica Ventures είναι θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Αττικής και ιδρύθηκε με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση τέτοιων κεφαλαίων.

Επίσης, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η Τράπεζα Αττικής είναι η πρώτη τράπεζα που συμμετέχει σε ΑΚΕΣ και δημιουργεί εξειδικευμένη θυγατρική εταιρεία διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2992/2002.

Στόχος του νέου αυτού fund, όπως τονίζει ο Πρόεδρος της Τράπεζας Αττικής, Κ. Σταμούλης είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων σε ικανό αριθμό εταιρειών, με κλαδική διασπορά, κύρια σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (στο στάδιο εκκίνησης ή ανάπτυξης) που διαθέτουν διακριτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και οι οποίες δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα σε τομείς αιχμής της οικονομίας (τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, ηλεκτρονικό εμπόριο, βιοτεχνολογία, νέα υλικά και πληροφορική) αλλά και σε εταιρείες και βιομηχανίες από το σύνολο του φάσματος της παραγωγικής δραστηριότητας που υπάρχουν ή πρόκειται να δημιουργηθούν και που στηρίζουν την ανταγωνιστικότητά τους σε εφαρμογές τεχνολογιών, καινοτομίας και επιστημονικής έρευνας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus