Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Μείωση 60,52% στα κέρδη προ φόρων ομίλου

Υποχώρηση 43,95% στη μητρική και 60,52% στον όμιλο παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας Δρομέας στη χρήση του 2008, σε σχέση με τη χρήση του 2007. Υποχώρηση 2,41% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών.

Δρομέας: Μείωση 60,52% στα κέρδη προ φόρων ομίλου
Υποχώρηση 43,95% στη μητρική και 60,52% στον όμιλο παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας Δρομέας στη χρήση του 2008, σε σχέση με τη χρήση του 2007. Υποχώρηση 2,41% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, η μεγάλη παγκόσμια κρίση των τελευταίων μηνών, επηρέασε τα αποτελέσματα της χρήσης, καθώς και την ομαλή εξελικτική πορεία των πωλήσεών μας του τελευταίου 6μήνου, διαταράσσοντας ίσως για πρώτη φορά την αυξητική ομαλή εξελικτική πορεία που είχαν οι πωλήσεις μας τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα το 12μηνο του 2008 να παρουσιάσει η μητρική εταιρεία πτώση, με τις αρνητικές συνέπειες σε όλους τους επί μέρους δείκτες.

Συνολικά ο Όμιλος παρουσίασε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 2,41 % (18.992 χιλ ευρώ έναντι 19.462 χιλ ευρώ ) και η εταιρεία 2,64 % (18.728 χιλ ευρώ έναντι 19.237 χιλ ευρώ) στην επισκοπούμενη τρέχουσα χρήση έναντι εκείνης του 2007.

Τα κέρδη EBITDA (προ φόρων, τόκων, χρηματοοικονομικών εξόδων καθώς και προ αναβαλλόμενων φόρων) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν στο ποσό των 2.965 χιλ. (ποσοστό 15,61 % επί των πωλήσεων) έναντι 3.292 χιλ. ευρώ του 2007 (16,9 % επί των πωλήσεων), ενώ της μητρικής από 3.213 (ποσοστό 16,7 %) το 2007, σε 3.111 (ποσοστό 16,61 %) το 2008.

Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής παρουσίασαν υποχώρηση κατά 43,95% αφού από 1.399 χιλ ευρώ του 2007 ανήλθαν στα 784 χιλ ευρώ την τρέχουσα χρήση, επηρεασμένα από την αύξηση των γενικών λειτουργικών εξόδων της εταιρείας, την αύξηση των δαπανών αποσβέσεων, την αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω της αύξησης των τραπεζικών επιτοκίων, αλλά και την μείωση των πωλήσεων.

Ομοίως τα κέρδη προ φόρων του ομίλου παρουσίασαν υποχώρηση κατά 60,52% αφού από 1.347 χιλ. ευρώ του 2007, ανήλθαν στις 532 χιλ. ευρώ την τρέχουσα χρήση, επηρεασμένα από την υποχώρηση των κερδών της μητρικής, κατά κύριο λόγο.

Τέλος τα κέρδη της μητρικής μετά από φόρους περιορίσθηκαν (224 χιλ ευρώ έναντι 1.082 χιλ ευρώ πέρσι) αφού στην χρήση αυτή: α) περιορίστηκαν οι πωλήσεις και β) διατηρήθηκαν οι σταθερές ανελαστικές δαπάνες.

Ο δείκτης οικονομικής διάρθρωσης ενοποιημένων Ιδίων Κεφαλαίων προς ενοποιημένα ξένα κεφάλαια ήταν για μεν την διαχειριστική χρήση 2008 : 1,56, για δε τη διαχειριστική χρήση 2007 : 1,73

Ο δείκτης οικονομικής διάρθρωσης ενοποιημένων Ιδίων Κεφαλαίων προς ενοποιημένα πάγια περιουσιακά στοιχεία ήταν για μεν την διαχειριστική χρήση 2008 : 0,90 , για δε τη διαχειριστική χρήση 2007: 0,96 , και

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας (Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) ήταν για μεν την διαχειριστική χρήση 2008 : 2,36 , για δε τη διαχειριστική χρήση 2007: 2,87 , και ο οποίοι και για τις δύο διαχειριστικές χρήσεις κρίνονται από τη Διοίκηση με οικονομικούς και τεχνικούς όρους ιδιαίτερα ικανοποιητικοί.

Η υστέρηση στη θετική εξέλιξη του κύκλου εργασιών άρχισε να εμφανίζεται κατά το τελευταίο 3μηνο του έτους, με αποτέλεσμα το τρίμηνο να κλείσει με μειωμένες πωλήσεις που επηρέασαν την συνολική ετήσια απόδοση σε ποσοστό -2,65%, επηρεάζοντας έτσι και το σύνολο των άλλων μεγεθών όπως στις πιο πάνω αναλύσεις μας παραθέσαμε.

Η Διοίκηση του Ομίλου, που από τις αρχές του β εξαμήνου του 2008 ανέμενε τις αρνητικές φετινές εξελίξεις στον κύκλο εργασιών ανέπτυξε διάφορες στρατηγικές αμυντικής και επιθετικής φύσης όπως την σύνταξη ενός αυστηρού προϋπολογισμού εξόδων με συχνές αναθεωρήσεις ανάλογες των εξελίξεων και την ανάπτυξη και υποκίνηση του δικτύου των πωλήσεων.

Οι δράσεις των κλάδων των πωλήσεων που θα χαρακτηρίσουν την νέα χρονιά κατά τομέα δραστηριότητας είναι:

Η προσπάθεια αξιοποίησης σε μεγάλο βαθμό του νέου εμπορικού κέντρου (DROMEAS CENTER στην οδό ΚΗΦΗΣΙΑΣ) που έκανε την έναρξη λειτουργίας του τα Χριστούγεννα του 2008, εγκατεστημένο σε τριώροφο κτίριο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής εμφάνισης, έκτασης 1.500 τ.μ., με όλα τα εκθεσιακά προϊόντα της εταιρίας, πέραν των 2 άλλων εκθέσεων στην οδό Μεσογείων και στην οδό Εμμ. Μπενάκη που μέχρι σήμερα λειτουργούσε η εταιρία.

Η τοποθέτηση στην αγορά νέας ολοκληρωμένης σειράς γραφείων «slim" που σχεδιάστηκε από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας, στα πλαίσια της κατασκευής νέων προϊόντων με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ολόκληρη η σειρά σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπ όψη:

α) Την ποσοτική μείωση των υλικών που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος λόγω μικρότερης κατανάλωσης ενέργειας στην παραγωγή και στην ανακύκλωση των υλικών
β)Τη χρήση υλικών που είναι φιλικά προς το περιβάλλον αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη φάση της παραγωγής.

Στον κλάδο επίπλων γραφείου μέσω διαγωνισμών και συμβάσεων έργων, έχει ενταθεί η προσοχή μας, στις συμβάσεις που εκτελούνται τόσο από εγχώριους φορείς (τράπεζες κυρίως ή μεγάλες εταιρίας) όσο και διεθνείς (Ευρωπαϊκή Ένωση, Αεροδρόμια, διεθνείς συνεργασίες) .
Ήδη αναμένονται τα αποτελέσματα του μεγάλου διεθνούς διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϋπολογισμού 31 εκ. ευρώ, στον οποίο έχουμε υποβάλλει προσφορές και δείγματα και βρισκόμαστε στην τελική λίστα των υποψηφίων αναδόχων.

Σημαντικής σημασίας για την ανάκαμψη του τζίρου χαρακτηρίζεται ο κλάδος των προϊόντων σπιτιού, (κουζίνα κυρίως), που σαν νέος κλάδος έχει την δυνατότητα ευκολότερης εξάπλωσής του στην αγορά.

Έτσι κινούμεθα για την δημιουργία νέων συνεργασιών εμπόρων και κατασκευαστών σε όλη την Ελλάδα, για προϊόντα κουζίνας, στοχεύοντας στον υπερδιπλασιασμό του ετήσιου σήμερα τζίρου των προϊόντων αυτών.

Τέλος, στον κλάδο προϊόντων εξ αλουμινίου συνεχίζεται η επιτυχημένη συνεργασία με την MTU (Γερμανίας) και της θυγατρικής της στις ΗΠΑ, αλλά και την Daimler (Mercedes - φορτηγών αυτοκινήτων) που η παραγωγική συνεργασία τοποθετείται στον Μάιο του τρέχοντος έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v