Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Αύξηση κερδών 39% το 2008

Στα 2.829 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 39,18% διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Βογιατζόγλου Systems το 2008. Δεν διανέμει μέρισμα.

Βογιατζόγλου: Αύξηση κερδών 39% το 2008
Στα 2.829 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 39,18% διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Βογιατζόγλου Systems το 2008. Δεν διανέμει μέρισμα.   

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE για την χρήση 2008 ανήλθε στα 43.275 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,82 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2007 (37.044 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν στα 17.548 χιλ. ευρώ αυξανόμενα κατά 20,28 % έναντι της προηγούμενης χρήσης 2007 (14.590 χιλ. ευρώ).

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων έκλεισαν στα 6.111 χιλ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 20,63% (5.066 χιλ. ευρώ το 2007).

Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 4.159 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 29,78 % (3.205 χιλ. ευρώ το 2007), ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος του Ομίλου, έκλεισαν στα 2.829 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 39,18% (2.033 χιλ. ευρώ το 2007).

Τέλος τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, διαμορφώθηκαν στα 27.664 χιλ. Ευρώ έναντι 25.449 χιλ. Ευρώ του 2007.

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας αυξήθηκε κατά 13,41% ανερχόμενος στα 35.035 χιλ. ευρώ από 30.892 χιλ. ευρώ το 2007. Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 13.505 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 21,18 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2007 (11.145 χιλ. ευρώ).

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων, ανήλθαν στα 5.431 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,55% (4.783 χιλ. ευρώ το 2007).

Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων της μητρικής έφθασαν τα 3.992 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 18,84% (3.359 χιλ. ευρώ το 2007) ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της Μητρικής έφτασαν τα 2.767 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 23,26% (2.245 χιλ. ευρώ το 2007).

Τα Ίδια Κεφάλαια της μητρικής εταιρείας Βογιατζόγλου Systems ΑΕ διαμορφώθηκαν σε 27.341 χιλ. Ευρώ έναντι 24.899 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2007.

To 2008 αποτέλεσε για τον Όμιλο Βογιατζόγλου Systems AE μια ακόμα χρονιά όπου συνεχίστηκε η δυναμική του αναπτυξιακή πορεία . Μέχρι και το εννιάμηνο του 2008 ο Όμιλος παρουσίαζε σημαντική αύξηση στα οικονομικά του μεγέθη , τόσο σε επίπεδο Κύκλου Εργασιών αλλά και σε επίπεδο Κερδών. Τα σημάδια, όμως, της οικονομικής κρίσης η οποία άρχισε να πλήττει σε σημαντικό βαθμό και την εγχώρια αγορά, έγιναν ιδιαίτερα έντονα στο 2ο εξάμηνο του έτους και δεν μπορούσαν να μας αφήσουν ανεπηρέαστους.

Η εταιρεία μας ,όπως, διαφαίνεται και από τα οικονομικά μεγέθη της κλειόμενης χρήσης διατήρησε την σημαντική της θέση που κατέχει στον Κλάδο του Εξοπλισμού των Επιχειρήσεων .Επίσης κατάφερε μέσα από την επέκταση κυρίως των δραστηριοτήτων της επιχειρηματικής μονάδας της Εμπορίας Τεχνικών Προϊόντων και μέσα από νέες συλλογές προϊόντων που ανέπτυξε με το γνωστό πλέον σε όλους brand name ERGO να διεισδύσει σε νέες αγορές και σε νέους πελάτες .Οι παρουσιάσεις και τοποθετήσεις των νέων αυτών συλλογών προϊόντων (ERGO) σειράς ξεκίνησαν να τοποθετούνται στους πελάτες μας το 2008 και στην διάρκεια του έτους εμφάνισαν ανάπτυξη και αύξηση πωλήσεων .

Επίσης η επιχειρηματική μονάδα των Έργων Εξοπλισμού Καταστημάτων και Αποθηκών είχε πολύ μεγάλη συμβολή στην πορεία των οικονομικών μεγεθών της εταιρεία μας με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων έργων πολύ σημαντικών πελατών, οι οποίοι θεωρούνται leaders στον χώρο του λιανικού Εμπορίου. Η θυγατρική μας εταιρεία ORGANIZER STORES λόγω της εδραίωσης της στην συνείδηση του αγοραστικού κοινού στον τομέα του Retail και μετά από σημαντική διαφημιστική καμπάνια της προηγούμενης χρήσης που συντέλεσε σημαντικά στην αύξηση των πωλήσεων έκλεισε την χρήση του 2008 εμφανίζοντας κέρδη.

Οι προοπτικές του Ομίλου και της Εταιρείας επηρεάζονται αρνητικά από τον αντίκτυπο της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης με αποτέλεσμα να αναθεωρηθούν οι στόχοι για το 2009 και να υιοθετηθεί μια πιο συντηρητική πολιτική. Το ευμετάβλητο και ρευστό αυτό περιβάλλον έχει επηρεάσει αρνητικά την Ελληνική Οικονομία και βέβαια και στον Τομέα του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου , όπου και δραστηριοποιούμαστε.

Υπό το κλίμα αυτών των δυσμενών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί ο Όμιλος θα προσπαθήσει να διατηρήσειτο μερίδιο αγοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα ακολουθήσει προσεκτικό επενδυτικό σχεδιασμό επανεξετάζοντας ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφώνονται τα επενδυτικά του πλάνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη την δυσμενή αυτή οικονομική συγκυρία αποφάσισε να λάβει μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρίας αλλά και την γενικότερη εφαρμογή συντηρητικής πολιτικής για το τρέχον έτος.

Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού και την μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v