Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλια: Αναμένει δύσκολο α΄ τρίμηνο

Σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών αλλά και της κερδοφορίας της, τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, αναμένει η διοίκηση της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια.

  • της Αλεξάνδρας Γκίτση
Καρέλια: Αναμένει δύσκολο α΄ τρίμηνο
Σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών αλλά και της κερδοφορίας της, τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, αναμένει η διοίκηση της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια, η οποία έχει αποφασίσει τη λήψη δραστικών μέτρων προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις της κρίσης στα μεγέθη και στα μερίδιά της και την υλοποίηση των επενδυτικών της προγραμμάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ήδη, από τους τελευταίους μήνες της περασμένης χρονιάς και τους πρώτους του 2009, σε αρκετές χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος, κυρίως της Βαλκανικής και της ανατολικής Ευρώπης γενικότερα, παρατηρείται σημαντικότατη διολίσθηση των τοπικών νομισμάτων έναντι του ευρώ.

Το γεγονός αυτό προκαλεί σημαντική μείωση της ανταγωνιστικότητας των σημάτων της ελληνικής καπνοβιομηχανίας, η οποία, σε συνδυασμό με τις συνεχείς αυξήσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης καπνικών προϊόντων στις χώρες αυτές, δημιουργεί την ανάγκη για λήψη δραστικών μέτρων για τη διατήρηση των μεριδίων αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι στιγμής έχει αποφασίσει να περιοριστεί η οποιαδήποτε αύξηση της λιανικής τιμής σε σχέση με τις αντίστοιχες αυξήσεις των λιανικών τιμών των ανταγωνιστικών σημάτων και επίσης να μη θιγούν τα έσοδα σε τοπικό νόμισμα και το μικτό περιθώριο κέρδους των διανομέων της στις χώρες αυτές, όπου είναι δυνατόν, προκειμένου να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα η τροφοδοσία των αγορών.

Η ανάγκη εξασφάλισης των παραπάνω δύο συνθηκών έχει οδηγήσει ήδη την εταιρία, εντός των πρώτων μηνών του έτους, σε σημαντικότατη μείωση των εργοστασιακών της τιμών, κυρίως προς τη Σερβία και την Ουκρανία, κράτη που εντός του 2008 απορρόφησαν συνολικά το 5% περίπου του συνολικού όγκου εξαγωγών της. Παράλληλα, παρόμοια πολιτική είναι αναγκασμένη να ακολουθήσει στις χώρες Τσεχία, Μολδαβία και Σλοβακία, όπου το μερίδιο αγοράς της έχει επίσης δεχτεί πιέσεις κυρίως από σήματα χαμηλότερης λιανικής τιμής.

Σε ό,τι αφορά την αγορά της Βουλγαρίας, το πρώην κρατικό μονοπώλιο στη χώρα, σε μία προσπάθεια συγκράτησης της πτώσης των μεριδίων του, οδηγείται στην εντατικοποίηση του ανταγωνισμού διά μέσου των τιμών, επανατοποθετώντας τα κυριότερα σήματά του σε χαμηλότερες κατηγορίες λιανικών τιμών.

Προς το παρόν, η εταιρία παρακολουθεί την κατάσταση και αν το κρίνει σκόπιμο θα αντιδράσει με ανάλογη μείωση των δικών της τιμών. Επίσης, απρόβλεπτες είναι ακόμη οι συνέπειες του περιορισμού του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, ο οποίος θα ισχύσει στην Ελλάδα από την 1η Ιουλίου, γεγονός το οποίο αναμένεται να προκαλέσει μείωση της κατανάλωσης καπνικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά.

Ένας ακόμη αρνητικός παράγοντας είναι η αύξηση του κόστους πρώτων υλών, κυρίως καπνών και υλικών φιλτροποιίας.

Παρά τους αρνητικούς παράγοντες, η εταιρία έχει αποφασίσει να επιμείνει στην υλοποίηση των επενδυτικών της προγραμμάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, εντός του 2009 αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως η θυγατρική εταιρία στην Τουρκία, ενώ το επενδυτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί ανεπηρέαστο. Εντός των πρώτων μηνών του 2009 θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ενός νέου παραγωγικού συγκροτήματος, ενώ θα παραδοθεί ένα ακόμη πλήρες παραγωγικό συγκρότημα.

Παράλληλα, αυξάνεται η παραγωγική δυνατότητά της σε πακέτα τύπου round corner, ενώ δρομολογούνται αλλαγές και προσθήκες στον τομέα παραγωγής φίλτρων και παλετοποιήσεως των έτοιμων προϊόντων.

Στον εμπορικό τομέα, εξετάζεται η επένδυση για τη δημιουργία ενός κέντρου διανομής στη Βόρεια Ελλάδα µε σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης περιοχής καθώς και των βαλκανικών χωρών και της Τουρκίας.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς η Καπνοβιομηχανία πέτυχε αύξηση των καθαρών, προ φόρων κερδών και του κύκλου εργασιών. Συγκεκριμένα, η αύξηση των καθαρών, προ φόρων κερδών, του ομίλου κατά 25,56% και της εταιρίας κατά 29,21% οφείλεται κυρίως στην άνοδο των πωλήσεων αλλά και στη βελτίωση της ισοτιμίας ευρώ - δολαρίου ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συναλλαγματικά κέρδη σε αντίθεση με τις ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές που είχαν σημειωθεί στη χρήση του 2007.

Παρά την οικονομική κρίση που επικρατεί στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά, ο κύκλος εργασιών ήταν αυξημένος σε επίπεδο τόσο εταιρίας, κατά 2,66%, όσο και ομίλου, κατά 3,08%, διαμορφούμενος στα 411,080 εκατ. ευρώ και στα 466,033 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Ταυτόχρονα, το ποσοστό μικτού κέρδους διατηρήθηκε στα επίπεδα του 40% περίπου.

Σταθερότητα παρουσίασαν τα λειτουργικά έξοδα, ενώ τα έξοδα εκμετάλλευσης ήταν αυξημένα λόγω της επιβολής από τις φορολογικές αρχές προσαυξήσεων και προστίμων, εκτός φόρου εισοδήματος, για υποθέσεις των χρήσεων 2002 και 2003, για τις οποίες η εταιρία σχημάτισε πρόβλεψη για το συνολικό ποσό, ενώ παράλληλα προσέφυγε στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε πως το διοικητικό συμβούλιό της προτίθεται να εισηγηθεί στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί στις 24 Ιουνίου, τη διανομή μερίσματος 6,50 ευρώ ανά μετοχή.

Το προτεινόμενο μέρισμα είναι αυξημένο σε σχέση με αυτό της χρήσης 2007 και διαμορφώνει καθαρή μερισματική απόδοση της τάξης του 14,85% με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31η Δεκεμβρίου του 2008.

Σε επιχειρηματικό επίπεδο η εταιρία την περασμένη χρονιά έγινε κάτοχος για την ελληνική αγορά του σήματος πούρων Βackwoods, των οποίων έκανε την εισαγωγή και διανομή από το 1999. Έτσι, για τα επόμενα 10 χρόνια η σειρά Backwoods θα συνεχίσει να παράγεται στο εξωτερικό, η εταιρία όμως ως ιδιοκτήτης της πλέον για την Ελλάδα θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την τιμολογιακή και εμπορική πολιτική που θα ακολουθηθεί.

Επίσης, συστάθηκε στη Βουλγαρία η G.K. BISTRIBUTORS EOOD, θυγατρική της θυγατρικής εταιρίας του ομίλου KARELIA BULGARIA EOOD, ενώ επίσης συστάθηκε με καταστατική έδρα την Τουρκία η KARELIA TUTUN VE TICARET A.S.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v