Βογιατζόγλου: Αύξηση 76,74% στα κέρδη ομίλου

Αύξηση 76,74% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος του Ομίλου της Βογιατζόγλου Systems, στο α' τρίμηνο του 2009, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Βογιατζόγλου: Αύξηση 76,74% στα κέρδη ομίλου
Αύξηση 76,74% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος του Ομίλου της Βογιατζόγλου Systems, στο α' τρίμηνο του 2009, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems ανήλθε στα 7.958 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας οριακή άνοδο της τάξεως του 1,58% σε σχέση με το αντίστοιχο A' τρίμηνο 2008 (7.834 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν στα 3.060 χιλ. ευρώ εμφανίζοντας οριακή άνοδο κατά 0,46% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2008 (3.046 χιλ. ευρώ).

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στις 597 χιλ. ευρώ, μειωμένα οριακά κατά 0,67% (601 χιλ. ευρώ το A' τρίμηνο 2008).

Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων έφθασαν τις 190 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 57,02% (121 χιλ. ευρώ το A' τρίμηνο 2008), ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος του Ομίλου, έκλεισαν στις 76 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 76,74% (43 χιλ. ευρώ το A' τρίμηνο 2008).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας ανήλθε στα 6.690 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 11,63% σε σχέση με το αντίστοιχο A' τρίμηνο 2008 (5.993 χιλ. ευρώ) .
Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 2.451 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 15,67 % σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2008 (2.119 χιλ. ευρώ).

Τα Κέρδη, Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν στις 655 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 30,48% (502 χιλ. ευρώ το Α' τρίμηνο 2008).

Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων της μητρικής έφθασαν τις 368 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 145,33% (150 χιλ. ευρώ το Α' τρίμηνο 2008) ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της Μητρικής έφτασαν τις 256 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 184,44% (90 χιλ. ευρώ το Α' τρίμηνο 2008).

Σημειώνεται, ότι η διοίκηση του Ομίλου δηλώνει την ικανοποίησή της για τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας που εν μέσω δυσχερών οικονομικών συνθηκών, που πλήττουν τον Διεθνή και Ελληνικό Εμπορικό Κόσμο, παρουσίασε θετικά αποτελέσματα.

Εν αντιθέσει προβληματίζουν την Διοίκηση του Ομίλου τα αποτελέσματα του Α' τριμήνου των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου που οφείλονται αφενός στην οικονομική κρίση που έχει πλήξει τις Βαλκανικές χώρες (Voyatzoglou Systems Romania SRL) και αφετέρου στην κρίση του λιανεμπορίου στην Ελλάδα (Organizer Stores Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία).

Η Διοίκηση του Ομίλου προσπαθεί να θωρακιστεί έναντι της κρίσης με συνεχή προσπάθεια για εξέλιξη όλων των δραστηριοτήτων της , την μείωση των εξόδων και δαπανών της όπου αυτό είναι εφικτό, τον εξορθολογισμό των αποθεμάτων , την μείωση του δανεισμού καθώς και των υποχρεώσεων της και με την γενικότερη εφαρμογή συντηρητικής πολιτικής για το τρέχον έτος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v