Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλια: Προς διανομή μερίσματος € 6,50 για ΄08

Τη διανομή μερίσματος 6,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2008 προτίθεται να προτείνει το διοικητικό συμβούλιο της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της.

  • της Αλεξάνδρας Γκίτση
Καρέλια: Προς διανομή μερίσματος € 6,50  για ΄08
Τη διανομή μερίσματος 6,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2008 προτίθεται να προτείνει το διοικητικό συμβούλιο της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, η οποία έχει ορισυεί να πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου.

Το προτεινόμενο μέρισμα είναι αυξημένο σε σχέση με αυτό της χρήσης του 2007 και διαμορφώνει καθαρή μερισματική απόδοση της τάξης του 14,85% με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο μέρισμα είναι αυξημένο κατά 157,9% σε σχέση με το μέρισμα που διένειμε η εταιρία για τη χρήση του 2007 το οποίο ήταν 2,52 ευρώ ανά μετοχή.

Για την τρέχουσα χρήση και παρά τους αρνητικούς διεθνείς οικονομικούς παράγοντες η εταιρία θα επιμείνει στην υλοποίηση των επενδυτικών της προγραμμάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, εντός του 2009 αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως η θυγατρική εταιρία στην Τουρκία για τη μεγαλύτερη ανάπτυξη της αγοράς σε αυτήν τη χώρα, ενώ το επενδυτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί ανεπηρέαστο.

Στον εμπορικό τομέα, εξετάζεται σοβαρά η επένδυση για τη δημιουργία κέντρου διανομής στη βόρειο Ελλάδα, με σκοπό να υπάρξει βελτίωση στο κομμάτι αυτό σε ό,τι αφορά τους νομούς της, αλλά και στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των βαλκανικών χωρών και της Τουρκίας.

Εν τω μεταξύ η διοίκηση της εταιρίας σε επιχειρηματικό επίπεδο προχωρά στη λήψη δραστικών μέτρων προκειμένου να διαφυλάξει τα κεκτημένα της και να διατηρήσει τα μερίδια αγοράς της στις χώρες όπου έχει παρουσία.

Στο πλαίσιο αυτό έχει αποφασίσει η οποιαδήποτε αύξηση λιανικής τιμής να περιοριστεί στις αντίχοιχες αυξήσεις της λιανικής τιμής των ανταγωνιστικών σημάτων και να μη θιγούν τα έσοδα σε τοπικό νόμισμα αλλά και το μικτό περιθώριο κέρδους των διανομέων της στις χώρες αυτές, όπου είναι δυνατόν, προκειμένου να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα η τροφοδοσία των αγορών.

Η ανάγκη εξασφάλισης των συνθηκών αυτών έχει οδηγήσει την εταιρία να προχωρήσει σε σημαντική μείωση των εργοστασιακών της τιμών, κυρίως προς στη Σερβία και στην Ουκρανία, χώρες οι οποίες εντός του 2008 απορρόφησαν συνολικά περίπου το 5%  του συνολικού όγκου εξαγωγών της.

Παρόμοια πολιτική εξετάζει να ακολουθήσει σε Τσεχία, σε Μολδαβία και σε Σλοβακία, όπου το μερίδιο αγοράς της έχει επίσης δεχτεί πιέσεις, κυρίως από σήματα χαμηλότερης λιανικής τιμής.

Παράλληλα, το πρώην κρατικό μονοπώλιο στη Βουλγαρία, σε μία προσπάθεια συγκράτησης της πτώσης των μεριδίων του, οδηγείται στην εντατικοποίηση του ανταγωνισμού διά μέσου των τιμών, επανατοποθετώντας τα κυριότερα σήματά του σε χαμηλότερες κατηγορίες λιανικών τιμών.

Προς το παρόν, η εταιρία παρακολουθεί την κατάσταση και αν το κρίνει σκόπιμο, θα αντιδράσει με ανάλογη μείωση των δικών της τιμών. Επίσης, απρόβλεπτες είναι ακόμη οι συνέπειες του περιορισμού του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, ο οποίος θα ισχύσει στην Ελλάδα από την 1η Ιουλίου, γεγονός το οποίο αναμένεται να προκαλέσει μείωση της κατανάλωσης καπνικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v