Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Bonus στο προσωπικό

Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2008 αλλά και την εκλογή του νέου Δ.Σ. ενέκρινε η ετήσια γενική συνέλευση της Βογιατζόγλου που συνήλθε σήμερα 26 Ιουνίου με απαρτία 83,04%. Bonus στο προσωπικό.

Βογιατζόγλου: Bonus στο προσωπικό
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2008 αλλά και την εκλογή του νέου Δ.Σ. ενέκρινε η ετήσια γενική συνέλευση της Βογιατζόγλου που συνήλθε σήμερα 26 Ιουνίου με απαρτία 83,04%.

Η γενική συνέλευση αποφάσισε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2009 που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρία ως μισθωτοί της και τα οποία δεν έχουν εκλεγεί ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και αποφάσισε να καταβάλει παροχές επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της για τις υπηρεσίες τους κατά το έτος 2009. Επίσης, εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να καθορίσει τις λεπτομέρειες και το ύψος των αποδοχών και των παροχών επιβράβευσης. 

Εκλέχθηκε νέο επταμελές διοικητικό συμβούλιο με πενταετή θητεία. Τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι τα εξής:

Νικόλαος Βογιατζόγλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
Ανδρέας Τσέπερης, εκτελεστικό μέλος.
Άννα Βογιατζόγλου, εκτελεστικό μέλος.
Σωτήρης Εμμανουήλ, μη εκτελεστικό μέλος.
Δημήτρης Γιαννουλόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος.
Γεώργιος Μπακάκος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Ανδρέας Σταμόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Αποφασίστηκε ομόφωνα η σύσταση επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, απαρτιζόμενης από τους:
Ανδρέα Σταμόπουλο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
Δημήτρη Γιαννουλόπουλο, μη εκτελεστικό μέλος,
Σωτήρη Εμμανουήλ, μη εκτελεστικό μέλος. 

Τέλος, αποφασίστηκε η παροχή άδειας για την κατάρτιση συμβάσεων της εταιρίας με μέλη του Δ.Σ. ή μετόχους, και ειδικότερα εγκρίθηκε η ανανέωση των όρων υφιστάμενης μισθώσεως ακινήτου που χρησιμοποιεί η εταιρία και ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπα για τα οποία απαιτείται η σχετική άδεια. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v