Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Μέρισμα 0,056 ευρώ - Αποκοπή 17/7

Τη διανομή μερίσματος 0,056 ευρώ ανά μετοχή για 2008, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση της Flexopack, που συνήλθε σήμερα 26 Ιουνίου με απαρτία 77,17%. Αποκοπή 17/7. Το νέο Δ.Σ..

Flexopack: Μέρισμα 0,056 ευρώ - Αποκοπή 17/7
Τη διανομή μερίσματος 0,056 ευρώ ανά μετοχή για 2008, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση της Flexopack, που συνήλθε σήμερα 26 Ιουνίου με απαρτία 77,17%.

Από το μέρισμα παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το συνολικά καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,0504 ευρώ.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την 21 Ιουλίου 2009, ημέρα Τρίτη (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 17 Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή.

Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2008 θα ξεκινήσει την 24 Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή, μέσω της Εθνικής Τράπεζας.

Η Γ.Σ. εξέλεξε νέο εξαμελές (6μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που πρόκειται να αποφασίσει για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους της εξόδου του, η οποία (θητεία) δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, ήτοι με θητεία μέχρι την 30η Ιουνίου 2014.

Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

α) Γεώργιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, εκτελεστικό μέλος.
β) Σταμάτιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, εκτελεστικό μέλος.
γ) Ασημίνα Γκινοσάτη του Δημητρίου, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
δ) Νικόλαος Ρέγκος του Ελευθερίου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
ε) Ελένη-Φλώρα Ζαβερδινού του Παρασκευά, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
στ) Νικόλαος Βλάχος του Ματθαίου, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας τον κ. Νικόλαο Ρέγκο και την κ. Ελένη-Φλώρα Ζαβερδινού.

Τέλος, όρισε την Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) αποτελούμενη, σύμφωνα με τα υπό του νόμου οριζόμενα από τα 3 μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ήτοι τους κ.κ. Νικόλαο Ρέγκο, Ελένη- Φλώρα Ζαβερδινού και Νικόλαο Βλάχο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v