Σαραντόπουλος: Το νέο διοικητικό συμβούλιο

Νέο 5μελές διοικητικό συμβούλιο και νέα επιτροπή ελέγχου εξέλεξε η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30/6/2009.

Σαραντόπουλος: Το νέο διοικητικό συμβούλιο
Νέο 5μελές διοικητικό συμβούλιο και νέα επιτροπή ελέγχου εξέλεξε η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30/6/2009.

Ειδικότερα, το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τα εξής μέλη: τους κ. Θεόδωρο Σαραντόπουλο του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνο Σαραντόπουλο του Θεοδώρου, την κ. Χριστίνα Σαραντοπούλου του Θεοδώρου, τους κ. Λουκά Μουσμούτη του Σταύρου και Γεώργιο Μπέζη του Ιωάννου. Όρισε τους κ. Λουκά Μουσμούτη του Σταύρου και Γεώργιο Μπέζη του Ιωάννου ως ανεξάρτητα μέλη. Η θητεία του νέου Δ.Σ. λήγει στις 30/6/2013. Η απόφαση λήφθηκε παμψηφεί.

Επιπλέον, εξέλεξε επιτροπή ελέγχου αποτελούμενη από την κ. Χριστίνα Σαραντοπούλου του Θεοδώρου και τους κ. Λουκά Μουσμούτη του Σταύρου και Γεώργιο Μπέζη του Ιωάννου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v