Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Από 20/7 η καταβολή μερίσματος

Στις 20 Ιουλίου ξεκινάει η καταβολή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή, που αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Mermeren Kombinat, που συνήλθε στις 21/05/2009.

Mermeren: Από 20/7 η καταβολή μερίσματος
Στις 20 Ιουλίου ξεκινάει η καταβολή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή, που αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Mermeren Kombinat, που συνήλθε στις 21/05/2009.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα Πειραιώς, με την ιδιότητα του Εκδότη Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) για τις μετοχές της Mermeren Kombinat AD που εδρεύει στο Prilep της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM), ανακοινώνει στους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. ότι με απόφαση της από 21 Μαΐου 2009 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μέρισμα χρήσης 2008 ανέρχεται σε 0,10 ευρώ ανά μετοχή, ενώ μετά την παρακράτηση φόρου σε 0,0833 ευρώ ανά ΕΛ.ΠΙΣ.

Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της 14 Ιουλίου 2009 (record date).

Από την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2009, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου 2009 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v