Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Αύξηση μεγεθών στο α’ τρίμηνο του 2004

Κατά 9,7% αυξήθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της Yalco στο πρώτο τρίμηνο του 2004, με τα κέρδη προ φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας να ενισχύονται κατά 54,4%. Στη μητρική οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 5,2% και τα κέρδη προ φόρων κατά 7,2%.

Yalco: Αύξηση μεγεθών στο α’ τρίμηνο του 2004
Ανοδικά κινήθηκαν τα μεγέθη της Yalco στο πρώτο τρίμηνο του 2004, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τον δημοσιευμένο ισολογισμό της 31ης Μαρτίου 2004 οι ενοποιημένες πωλήσεις της Yalco αυξήθηκαν κατά 9,7% καθώς ανήλθαν στα 10,86 εκατ. ευρώ σε σχέση με 9,89 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου αυξήθηκαν στο εξεταζόμενο διάστημα κατά 54,4% διαμορφούμενα στις 613 χιλιάδες ευρώ έναντι 397,5 χιλιάδων ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2003.

Σε επίπεδο μητρικής οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 5,2% στο πρώτο τρίμηνο του έτους και έφτασαν στα 9,74 εκατ. ευρώ συγκριτικά με 9,26 εκατ. ευρώ πέρυσι, με τα κέρδη προ φόρων να αυξάνονται κατά 7,2% στις 713 χιλ. ευρώ έναντι 665 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Επίσης ιδιαίτερα θετική πορεία είχε και η θυγατρική εταιρία EXCEL Α.Ε., η οποία ήδη εμφάνισε αύξηση κύκλου εργασιών κατά το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, κατά 36% σε περίπου 876.000 ευρώ έναντι 643.000 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, συνεχίζοντας τη βελτίωση των ετήσιων αποτελεσμάτων της καθώς κατά τη χρήση 2003 είχε εμφανίσει κέρδη προ φόρων ύψους 390.000 ευρώ έναντι ζημιών 1,5 εκ. ευρώ το 2002.

Όπως προσθέτει η διοίκηση, στη βάση των αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου, ο στόχος εξασφάλισης κερδών προ φόρων της τάξης του ενός (1) εκ. ευρώ κατά τη τρέχουσα χρήση εμφανίζεται εφικτός.

Ακόμη, σε ότι αφορά στη μητρική εταιρία Yalco, πρέπει να σημειωθεί ότι έως το τέλος Απριλίου θα έχει μειώσει τις συνολικές της υποχρεώσεις κατά 4,1 εκ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από τη λογιστική κατάσταση 1ου τριμήνου της εταιρίας, ήδη οι συνολικές της υποχρεώσεις έχουν μειωθεί κατά 1,6 εκ. ευρώ σε 27,76 εκ. ευρώ, ενώ ήδη διαθέτει στο ταμείο της αυξημένη ρευστότητα ύψους 4,427 εκ. ευρώ εκ των οποίων θα διαθέσει 2,5 εκ. ευρώ για την ισόποση μείωση των υποχρεώσεών της, εντός του μηνός Απριλίου.

Επιπροσθέτως, ιδιαίτερα θετικά εξελίσσεται η πορεία της θυγατρικής εταιρίας YALCO HUNGARY KFT, η οποία συνεστήθη πρόσφατα, καθώς έχει ήδη συνάψει σειρά εμπορικών συμφωνιών με αλυσίδες Super Markets, με κυριότερη αυτήν των ”TESCO” και προβλέπεται να καλύψει τον φετινό της στόχο για κύκλο εργασιών ενός (1) εκ. ευρώ.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι υλοποιείται η απόφαση επαναγοράς του 1,5% των μετοχών της Yalco, με εύρος τιμής 1,20 ευρώ έως 3,00 ευρώ, που λήγει στις 31.3.2005.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v