Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλωνατέξ: Αναβολή της Β' Επαναληπτικής ΓΣ

Η εταιρία Κλωνατέξ ανακοίνωσε την αναβολή της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης ΓΣ των προνομιούχων μετόχων της 28ης/7 καθώς δε συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία του 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κλωνατέξ: Αναβολή της Β' Επαναληπτικής ΓΣ
Η εταιρία Κλωνατέξ ανακοίνωσε την αναβολή της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων της 28ης/7 καθώς δε συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία του 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατόπιν τούτου δεν εξετάσθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που αφορούσαν την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split) και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών.

Επιπλέον, τη μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε κοινές. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών Μετόχων με καταβολή μετρητών.

Την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών Μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε εύθετο χρόνο και υπό ευνοϊκότερες συνθήκες θα διερευνήσει τις προοπτικές επίτευξης απαρτίας, προκειμένου να συγκαλέσει νέα Γενική Συνέλευση για την οποία θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v