Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

REDS: Από 31/7 οι νέες μετοχές από ΑΜΚ

Η REDS ενημερώνει ότι από την 31η Ιουλίου 2009 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 17.824.619 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,31 ευρώ εκάστη, που προέκυψαν από την ΑΜΚ.

REDS: Από 31/7 οι νέες μετοχές από ΑΜΚ
Η REDS ενημερώνει ότι από την 31η Ιουλίου 2009 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 17.824.619 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,31 ευρώ εκάστη, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, μετά δικαιώματος προτιμήσεως και προεγγραφής.
 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ΧΑ στις 28 Ιουλίου 2009 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 17.824.619 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των μετόχων στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v